Aktuality z Košickej eparchie

Adventi ebéd a magyar köztársasági elnökkel Budapesten


Kassa, december 17. (TSKE) Áder János köztársasági elnök adventi ebéd keretében december 15-én látta vendégül a határon túli magyar egyházak vezetőit a Sándor-palotában Budapesten. Beszédében hangsúlyozta: a világban élő, az életről és a megmaradásról sokféle tudással r...

Predvianočný obed s maďarským prezidentom v Budapešti


Košice, 18.december (TSKE) Prezident Maďarskej republiky János Áder sa stretol 15. decembra 2021 v rámci adventného obeda s maďarskými predstaviteľmi zahraničných cirkví v Alexandrovom paláci v Budapešti. Vo svojom príhovore sa zamyslel nad tým, aké je dôležité byť si v...

Cirkvi v Maďarsku vydali v predvianočnom čase spoločné vyhlásenie na podporu manželstva, rodiny a ľudskej dôstojnosti.


Košice, 13. december (TSKE) 9. decembra vydali cirkvi a náboženské spoločnosti v Maďarsku spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôrazňujú dôležitosť kresťanských a židovských hodnôt pre manželstvo, rodinu a hodnotu ľudskej osoby. V histórii maďarských cirkví doteraz nebolo vyd...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 13. - 19. december 2021


Pondelok 13. december Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 14. december Rím - služobná cesta Streda 15. december Rím - služobná cesta Štvrtok 16. december Košice - Eparchiálny úrad – agenda Piatok 17. december Banská Bystrica - duchovné c...

Magyarországi egyházak közös nyilatkozata a házasság, a család és az emberi méltóság védelmében


A házasságra és a családra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát hangsúlyozzák karácsony előtti közös nyilatkozatukban a magyarországi egyházak. Az állásfoglalást teljes terjedelmében közöljük: „Megteremtette Isten az embert a maga képére; Isten képé

Synodálne stretnutie o spoločenských otázkach


Košice, 10. december (TSKE) Stretnutie členov synodálneho (pod)tímu pre oblasť spoločenského života sa uskutočnilo 9. decembra v Košiciach. V poradí už druhé takéto podujatie otvoril a moderoval Ing. Pavol Hric. Po spoločnej modlitbe oboznámil prítomných s priebehom syn...

Svätý Mikuláš v Londýne


Košice, 10. december (TSKE) Svätý Mikuláš nezabudol ani na gréckokatolíkov v Anglicku. Vo farnosti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku v Londýne zavítal k deťom, ktoré sa tam zišli z blízkeho i ďalekého okolia v nedeľu 5. decembra. Počas svätej liturgie otec Siarhie...

Ukončenie roku svätého Jozefa na eparchiálnom úrade v Košiciach


Košice, 7. december (TSKE) V stredu 8. decembra bude v Katolíckej cirkvi ukončený osobitný Rok svätého Jozefa. Vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, sa spolu s najbližšími zamestnancami pri tejto príležitosti 7. decembra na eparchiálnom úrade ...

Nová internetová stránka komisie pre Synodu v Košickej eparchii


Košice, 7. december (TSKE) V októbri pápež František vo Vatikáne slávnostne otvoril synodálny proces trvajúci tri roky. Pozostáva z konzultácií a rozlišovania, je rozčlenený do troch fáz, ktorý vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Aktuálne prebieha prvá fáza na...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 6. - 12. december 2021


Pondelok 6. december Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 7. december Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 8. december Košice - Duchovná obnova pre sestry služobnice Štvrtok 9. december Košice - online zasadanie komisií a rád Konferencie b...

Prezentácia filmu Mučeník múdrosti


Košice, 1. december (TSKE) V priestoroch Múzea samizdatu v Košiciach sa 30. novembra uskutočnila premiéra dokumentárneho filmu s názvom Ján Mastiliak – Mučeník múdrosti. Film z produkcie Spolku sv. Cyrila a Metoda uviedol jeho predseda o. Michal Hospodár. Spomenul okoln...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 29. november - 5. december 2021


Pondelok 29. november Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 30. november Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 1. december Rím - pracovná cesta Štvrtok 2. december Rím - pracovná cesta Piatok 3. december Rím - pracovná cesta Sobota ...

Puzzle „Christos Raždajetsja!“


Košice, 24. november (TSKE) V čase prebiehajúcej Filipovky a blížiacich sa sviatkov Narodenia Pána, Rada pre mládež Košickej eparchie v spolupráci s Masmediálnou komisiou Košickej eparchie pripravila puzzle "Christos raždajetsja". Toto puzzle má ľuďom pripomínať prav...

Chrámový sviatok v kláštore otcov baziliánov v Trebišove


Košice, 24. november (TSKE)V nedeľu 22. novembra vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup posvätil obnovený kríž v areáli kláštora otcov baziliánov v Trebišove. Posviacka obnoveného kríža sa konala pri príležitosti chrámového sviatku v Nedeľu K...

Týždeň Cirkvi pre mládež v Košickej eparchii


Košice, 23. november (TSKE) Uplynulý týždeň patril v Cirkvi na Slovensku mladým. V dňoch 15. – 21. novembra totiž prebiehal Týždeň Cirkvi pre mládež, v rámci ktorého bol mladým Košickej eparchie ponúknutý pestrý program. Vychádzajúc z motta „Vstaň, ustanovím ťa za svedk...

Košický protosynkel na pastoračnej návšteve v Prahe


Košice, 22. november (TSKE) V dňoch 20. až 22. novembra navštívil archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel (generálny vikár) Košickej eparchie, Arcibiskupský kňazský seminár v Prahe. Momentálne v ňom študujú v rámci programu Erazmus dvaja bohoslovci Košickej eparchie...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 22. - 28. november 2021


Pondelok 22. november Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 23. november Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 24. november Košice - Eparchiálny úrad – agenda Štvrtok 25. november Košice - Eparchiálny úrad – agenda Piatok 26. november ...

Oslava Jubilea premonštrátov s Gréckokatolíkmi


Košice, 17. november (TSKE)Posledný pútnický víkend pri príležitosti Jubilea 900 rokov od založenia Rádu premonštrátov bol venovaný gréckokatolíkom. Program púte začal podvečer v sobotu 13. novembra koncertom duchovnej hudby, ktorý v sebe spojil hudobné tradície kresťan...

Homília vladyku Cyrila Vasiľa SJ na Trnavskej novéne 2021


Košice, 17. november (TSKE) V utorok 16.novembra vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup predniesol homíliu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Stalo sa tak pri príležitosti Trnavskej novény, ktorá je tento rok tematicky spätá s mimoriadnym Rokom s...

Odpustová slávnosť farnosti Košice - Ťahanovce


Košice, 16. november (TSKE) Gréckokatolícka farnosť bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku v Košiciach na Sídlisku Ťahanovce slávila v nedeľu 14. novembra odpustovú slávnosť spojenú s oslavou 20. výročia beatifikácie patrónov chrámu. Hlavným slúžiteľom bol vl...