Aktuality z Košickej eparchie

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 20. - 26. február 2023


Pondelok 20. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda Utorok 21. február 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Presbyterská rada Streda 22. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda 16.30 RTVS - Regionálny magazín Štvrtok 23. február Košice - Eparchiá

Majstrovstvá Európy kňazov vo futsale


Košice, 20. február (TSKE) V dňoch 13. až 17. februára sa v rumunskom Temešvári konal 15. ročník Majstrovstiev Európy (ME) kňazov vo futsale. Tie sa naposledy konali v roku 2020 v Prahe, následné ročníky boli zrušené z dôvodu pandémie COVID-19. Šestnásť krajín bojovalo ...

NTM vo farnosti Poruba pod Vihorlatom


Košice, 20. február (TSKE)Záver  Národného týždňa manželstva na Syropôstnu nedeľu 19. februára vo farnosti Poruba pod Vihorlatom ukončili svätou liturgiou s požehnaním manželských párov, kde si manželia opäť prizvali do svojich zväzkov samotného Boha. Celý program pokra...

Emeritný biskup Košickej eparchie navštívil Choňkovce, aby požehnal nové víno


Košice, 20. február (TSKE) Vo štvrtok 16. februára vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný biskup Košickej eparchie navštívil poľnohospodárske družstvo Choňkovce, aby požehnal nové víno. Na začiatku požehnania privítal vladyku Milana predseda PD Choňkovce Ing. Ján Petro, k...

V Košiciach sa stretli kňazi dôchodcovia


Košice, 20. február (TSKE) V nedeľu 19. februára sa v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky stretol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, s kňazmi dôchodcami, ich manželkami a kňazskými vdovami. Takéto stretnutia sa pravidelne ...

Národný týždeň manželstva 2023 v Košiciach


Košice, 20. február (TSKE) V dňoch 13. až 19. februára 2023 na Slovensku prebiehal Národný týždeň manželstva (NTM), do ktorého sa zapojili aj viaceré farnosti Košickej eparchie. Manželia sa stretávali jednak pri modlitbe – či už adoráciách alebo akatistoch, jednak na „V...

V Trebišove spomínali na sv. Konštantína-Cyrila a o. Juraja Kocáka


Košice, 16. február (TSKE) V pondelok 13. februára 2023 sa konalo v Trebišove milé podujatie, pri ktorom sme oslávili sviatok sv. Konštantína-Cyrila a súčasne si zaspomínali na o. Juraja Kocáka pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín. Hlavným organizátorom bol ...

Deň s vladykom v spoločenstve SKALA


Košice, 14. február (TSKE)Mäsopôstna nedeľa podľa byzantského obradu bola pre spoločenstvo Skala výnimočná. Vyše sto členom spoločenstva sa stretlo v priestoroch biskupského úradu v Košiciach s vladykom Andrejom M. Pacákom CSsR. Zmyslom stretnutia bolo predstavenie činn...

V Košiciach oslávili skon Konštantína – Cyrila


Košice, 14. február (TSKE) Spolok sv. Cyrila a Metoda si pripomenul blažený skon Konštantína – Cyrila Filozofa 12. februára v Košiciach – Terase. Svätú liturgiu za živých členov spolku pri tejto príležitosti slávil o. Michal Hospodár, predseda spolku. V homílii sa o. Mi...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 13. - 19. február 2023


Pondelok 13. február Rím – pracovná cesta Utorok 14. február Rím – pracovná cesta Streda 15. február Rím – pracovná cesta Štvrtok 16. február 10.00 Bratislava - inaugurácia dekana TFTU Piatok 17. február 9.00 Prešov - Metropolitná liturgická k...

Ples rodín v Trebišove


Košice 12. február (TSKE) V sobotu  11. februára   sa v gréckokatolíckej farnosti Trebišov uskutočnil Ples rodín 2023. Hlavným organizátorom  bol protopresbyter  o. Dušan Seman. Celé podujatie pripravila mládež s deťmi farnosti pod vedením sr. Pavly Dutkovej OSBM. Poduj...

Karneval vo farnosti Poruba pod Vihorlatom


Košice 13. február (TSKE) Na Mäsopôstnu nedeľu 12. februára sa vo farnosti Poruba pod Vihorlatom v spolupráci farského úradu, obecného úradu a materskej škôlky v hojnom počte stretli deti, ich rodičia i starí rodičia na Fašiangovom karnevale. Ešte pred začatím Svätej Št...

Karneval vo farnosti Košice - Staré mesto


Košice 12. február (TSKE) Všetci sme božími deťmi. V tomto duchu sa nieslo karnevalové popoludnie v sobotu 11. februára vo farnosti Košice-Staré mesto. Po spoločnej modlitbe a predstavení masiek si animátori pripravili pre deti zaujímavé súťaže, ktoré striedali tanečné ...

Sv. liturgia s biskupom Milanom Lachom SJ v priamom prenose rádia Lumen


Košice, 10. február (TSKE) Katolícka rozhlasová stanica Rádio LUMEN odvysiela v priamom prenose uvedenie novovymenovaného pomocného biskupa Milana Lacha SJ v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave. Počúvať archijerejskú liturgiu za účasti apoštolského nuncia Nic...

Správna voľba povolania


Košice, 10. február (TSKE)V utorok 7.februára bola v Košiciach otvorená prezentačno–propagačná akcia SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA.Podujatie každoročne organizuje KSK pre deviatakov zvažujúcich svoje budúce povolanie a vyberajúcich si k tomu adekvátnu strednú školu. Medzi des...

Deň zasväteného života Košickej eparchie


Košice, 6. február (TSKE)Februárová fatimská sobota bola spojená s Dňom zasväteného života v Košickej eparchii. Program pripravili a viedli redemptoristi z michalovského kláštora. Na túto fatimskú sobotu prišli nielen početní mariánski ctitelia, ale aj rehoľníci a rehoľ

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 5. -12. február 2023


Pondelok 6. február 9.00 Michalovce - pracovné stretnutie s riaditeľmi nemocníc na území mesta Michalovce  Utorok 7. február 18.00 Klokočov - pracovné stretnutie Streda 8. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda  Štvrtok 9. február Badín - Stretnu...

V Sečovciach si pripomenuli 110. výročie narodenia ThDr. Jána Murína


Košice, 2. február (TSKE) V pondelok 30. januára si priaznivci cyrilo-metodskej myšlienky pripomenuli 110. výročie narodenia miestneho rodáka ThDr. Jána Murína, gréckokatolíckeho kňaza, zakladateľa Jednoty sv. Cyrila a Metoda (dnes Spolok sv. Cyrila a Metoda) a popredné

Deň učiteľov Gréckokatolíckej eparchie Košice 2023


Košice, 1. február (TSKE) Dňa 30. januára, pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, sa konal Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej 

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 30. január – 5. február 2023


Pondelok 30. január 9.00 Košice - katedrála: Archijerejská sv. liturgia pri príležitosti Dňa učiteľov 10.30 Košice - DKC Veritas: program dňa učiteľov 13.00 Košice - Eparchiálny úrad - agenda  Utorok 31. január 8.45 Košice - Eparchiálny úrad: nahrávanie p...