Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa otvorilo výstavu o talianskom velikánovi Leonardovi da Vincim

Košice, 5. február (TSKE) V piatok 2. februára 2024 sa konala v priestoroch Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove vernisáž výstavy „Leonardo známy i menej známy“. Výstava sa venuje prierezu diel talianskeho umelca, vedca, vynálezcu i inovátora Leonarda Da Vinciho. Zorganizovalo ju na svojej pôde Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v spolupráci s Katolíckou Univerzitou v Ružomberku a Talianskou ambasádou a potrvá do 8. marca 2024. 

Slávnostné otvorenie výstavy využilo gymnázium ako príležitosť na stretnutie sa ľudí zastrešujúcich vzdelávanie a umenie v meste Trebišov. Medzi prítomnými pozvanými  boli vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov, riaditelia základných a stredných škôl mesta Trebišov, Mestskej knižnice a ďalší hostia.

V úvode sa prítomným prihovoril Mgr. Milan Kmec, poverený riaditeľ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa. Nasledovali pozdravné slová vladyku Cyrila Vasiľa SJ a primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára. Hlavnou časťou vernisáže bola prednáška PaedDr. Rosangeli Libertini, PhD. z Katedry cudzích jazykov Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Prítomným priblížila život Leonarda Da Vinciho, poukázala na rozmanitosť jeho zamerania od umenia, cez botaniku, anatómiu až po architektúru, či vývojárstvo mnohých technológií. Zavŕšením prednášky bol slávnostný prípitok na znak otvorenia výstavy, po ktorom si prítomní hostia prehliadli samotnú výstavu. 

Umocnením myšlienky vernisáže – spojenie ľudí zastrešujúcich vzdelávanie a umenie v meste Trebišov, bola aj recepcia, ktorá nasledovala po prehliadke výstavy. V družných debatách a pri chutnom pohostení strávili prítomní ešte niekoľko chvíľ. 

Pozrieť si výstavu „Leonardo známy i menej známy“ si môžu pozrieť v priestoroch Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa aj žiaci základných škôl, či verejnosť po rezervovaní si termínu. Všetky bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke gymnázia. 


TSKE informovalo Cirkevné gymnázium v Trebišove

Foto: Cirkevné gymnázium v Trebišove