Hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi poďakovala v Košiciach za slovenské slzy a pomoc vojnou zmietanej Ukrajine

Košice, 29. január (TSKE) V nedeľu 28. januára navštívil Košice na pozvanie arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ Jeho Blaženosť vladyka Svjatoslav Ševčuk, vrchný arcibiskup kyjevo-haličský a hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.

Vladyka Ševčuk predsedal archijerejskej sv. liturgii, na ktorej sa okrem ďalších ukrajinských biskupov a Mons. Alexandra Sapunka, zástupcu Dikastéria pre Východné cirkvi v Ríme, zúčastnil aj veľký počet veriacich Košickej eparchie a ukrajinských utečencov žijúcich na území Košíc. Na sv. liturgili koncelebrovali vladyka Cyril Vasiľ SJ, vladyka Taras Senkiv, eparchiálny biskup zo Stryja, vladyka Ivan Kulyk, eparchiálny biskup z Kamjanec-Podilskyj, vladyka Volodymyr Hrutsa, pomocný biskup Ľvovskej archieparchie, vladyka Hryhoriy Komar, pomocný biskup Sambirsko - rohobyčskej eparchie, vladyka Bohdan Manyshyn, pomocný biskup Stryjskej eparchie, vladyka Petro Holiney, pomocný biskup Kolomyjskej eparchie a vladyka Volodymyr Firman, pomocný biskup Ternopiľsko - zborivskej archieparchie.

Košická eparchia od prvých dní vojny podáva pomocnú ruku ukrajinským utečencom, predovšetkým matkám s deťmi, vytvárajúc im materiálne a duchovné podmienky pre život.

Arcibiskup Ševčuk vo svojej homílii vychádzal z evanjelia o Márnotratnom synovi, ktoré sa v tú nedeľu číta v chrámoch. Hovoril o bolestiach a radostiach ukrajinského národa i Cirkvi. Zvýraznil dôležitosť Božieho objatia, ktoré nám pomáha v každom čase ostať ľuďmi a prinavracia nám stratenú hodnotu. Veľmi silné boli jeho slová: „My na Ukrajine sme zvyknutí žiť v nebezpečenstve smrti každý deň. Preto sa musíme správať tak, aby sme sa mohli kedykoľvek postaviť pred nášho nebeského Otca. Všetky naše dievčatá a chlapci, ktorí prešli ruským zajatím, povedali: "Nevedeli sme, ako dlho budeme žiť - možno jednu hodinu, možno jeden deň, možno jeden týždeň. Ale vedeli sme, že tú hodinu, ten deň chceme prežiť dôstojne." Takto dnes žije ukrajinský ľud!“

V závere sv. liturgie sa vladyka Svjatoslav v mene Ukrajincov a Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine poďakoval všetkým Slovákom, veriacim a kňazom Košickej eparchie a osobitne arcibiskupovi Vasiľovi za neutíchajúcu podporu Ukrajiny. Špeciálne vyzdvihol vladyku Cyrila Vasiľa, ktorý mu ako prvý biskup hneď v prvý deň vojny zavolal. Hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi ocenila „dar sĺz“, súcit a empatiu, ktoré vo svojom telefonáte hneď na začiatku prejavil arcibiskup Vasiľ a celú následnú pomoc a úsilie, ktoré vynaložila Košická eparchia. Osobitne poďakoval o. Pantelejmonovi Gerberymu, ktorý stojí na čele Ukrajinskej misie v Košiciach.

Vladyka Cyril odovzdal vladykovi Svjatoslavovi panagiu – biskupský medailón s vyobrazením presvätej Bohorodičky z Klokočova. Zdôraznil, že aj Panna Mária v roku 1670 počas vojenských nepokojov prejavila súcit so svojimi trpiacimi deťmi a preto jej slzy sú pre celú Košickú eparchiu záväzkom stáť vždy na strane trpiacich.

Po liturgii sa Jeho Blaženosť Svjatoslav stretol s ukrajinskou komunitou žijúcou v Košiciach, vrátane detí, mládeže, zástupcov verejného a kultúrneho života.

TSKE

Foto: Jozef Kmec