Slávnostné otvorenie výstavy Leonardo – známy i neznámy

Košice, 1. február (TSKE) V piatok 2. februára sa na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove uskutoční o 13:30h slávnostné otvorenie výstavy o svetoznámom talianskom velikánovi, umelcovi, vedcovi, vynálezcovi a vizionárovi mnohých technológií Leonardovi Da Vincim. Vernisáž sa rozhodlo využiť gymnázium ako prostriedok stretnutia sa ľudí zastupujúcich vzdelanie a umenie v meste Trebišov. Pozvanie prijali vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, primátor mesta Trebišov, riaditelia základných a stredných škôl mesta, riaditeľka mestskej knižnice i predstavitelia cirkví. Slávnostné otvorenie výstavy obohatí svojou prítomnosťou a prednáškou PaedDr. Rosangela Libertini PhD. z katedry cudzích jazykov PF KU. 

Výstavu organizuje Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v spolupráci s Katolíckou Univerzitou v Ružomberku a Talianskou ambasádou na Slovenku. Potrvá od 2. februára do 8. marca 2024 a bude prístupná školám i verejnosti mesta. Bližšie informácie o možnosti navštíviť výstavu v sprievode študentov školy budú zverejnené na webovej stránke gymnázia.

TSKE