Aktuality z Košickej eparchie

350. výročie slzenia ikony Bohorodičky v Klokočove


Košice, 17. august (TSKE) Počas víkendu 15.-16. augusta sa v Klokočove, najvýznamnejšom pútnickom mieste Košickej eparchie, konala odpustová slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Veriaci spoločne so svojimi biskupmi si prišli uctiť kópiu klokočovskej ikony Presvätej ...

Odpustová slávnosť gréckokatolíckeho pútnického miesta v Klokočove na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Klokočove; 15.-16- august 2020


Košice, 14. august (TSKE) Rok 2020 sa v Gréckokatolíckej eparchii Košice slávi ako Jubilejný rok osláv 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Väčšina sprievodných podujatí tohto roka ako aj hlavný program osláv tejto mimoriadnej udalosti p...

Východných katolíckych veriacich v Libanone podporia gréckokatolíci mimoriadnou zbierkou


Košice, 14. august (TSKE) Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ po spoločnej dohode s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, apoštolským administrátorom Košickej eparchie a vladykom Petrom Rusnákom, bratislavským eparchom vyhlasuje na nedeľu 30. augusta spoločnú mimoriad...

V Zbudzi požehnali novú ikonu Premenenia Pána


Košice, 11. august (TSKE) V uplynulú nedeľu oslávili gréckokatolíci v Zbudzi svoj chrámový sviatok. V miestnom chráme zasvätenom sviatku Premenenia Pána spolu s otcom Karolom Knapom, duchovným správcom tohto spoločenstva, slávil sv. liturgiu aj otec Martin Mráz, tajomní

Gréckokatolíci vo Veľkých Trakanoch oslávili 20. výročie postavenia chrámu


Košice, 10. august (TSKE) Gréckokatolícki veriaci obce Veľké Trakany, filiálky farnosti Čierna nad Tisou, oslávili  v nedeľu 9. augusta 2020 20. výročie postavenia Chrámu Premenia Pána. Oslavy jubilujúceho chrámu spojili s odpustovou slávnosťou, na ktorú pozvali aj koši...

Klokočovská ikona putuje po farnostiach v USA


Košice, 10. august (TSKE) Gréckokatolícki veriaci z farností svätého Jána Zlatoústeho a svätej Barbory Veľkej (Columbus a Dayton, USA) hostili od 29. júla do 5. augusta kópiu plačúcej ikony Božej Matky z Klokočova. Túto vernú kópiu zázračnej ikony daroval vladyka Milan ...

V Košiciach vznikli dve nové gréckokatolícke farnosti


Košice, 8.august 2020 (TSKE) Už sme si zvykli, že za posledné roky Vatikán mnohokrát využil veľké cirkevné sviatky kresťanského Východu na zverejnenie rozhodnutí, ktoré sa týkajú života východných katolíckych cirkví. Či už ide o vytvorenie nových biskupstiev, zmeny stat...

Arcibiskup Cyril Vasiľ sa úspešne vyliečil z COVID-19


Košice, 7. august 2020 (TS KE) Vladyka Cyril Vasiľ ukončil karanténu v ktorej bol po pozitívnom testovaní na COVID-19. Priebeh choroby bol v jeho prípade len s veľmi ľahkými začiatočnými príznakmi. V najbližších dňoch vladyka Vasiľ začne opäť pracovať na biskupskom úrad...

Duchovná obnova pre laické manželské páry zo spoločenstva Skala


Košice, 4.august 2020 (TSKE) V dňoch 22. – 26. júla 2020 sa konala duchovná obnova manželov zo spoločenstva Skala, ktorí sú po prvom roku formácie v tomto spoločenstve. Miestom konania bolo rekreačné zariadenie na Stebníckej Hute Slnečný majer. Na obnove sa zúčastnili a...

Miništrantský tábor v Kňazskom seminári v Prešove


Košice, 3.august 2020 (TSKE) V dňoch od 27. júla do 31. júla sa v priestoroch gréckokatolíckeho Kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnil miništrantský tábor. Zúčastnilo sa na ňom 57 miništrantov vo veku od 8 do 19 rokov z farností Prešovsk...

Vladyka Milan Chatur je po návrate z Ukrajiny negatívny na COVID-19


Košice, 27.júl 2020 (TS KE) Eparchiálny úrad oznamuje veriacim, že vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup sa po návrate z Ukrajiny a povinnej 5-dňovej karanténe podrobil testom na koronavírus s negatívnym výsledkom. Vo svojej pastoračnej činnosti pokraču...

Klientka Domu sv. Lazára dostala pomoc v rámci projektu Spolu pomáhame


Košice, 22. júl (TSKE) V rámci projektu SPOLU POMÁHAME zavítal 21. júla primátor mesta Košice Jaroslav Polaček spolu s viceprimátorkou Luciou Gurbáľovou do Domu sv. Lazára a odovzdali šek jednej z jeho klientok. Projekt je zameraný na pomoc pre jednotlivcov a rodiny ...

Kňazské manželské páry na letnej duchovnej obnove


Košice, 22. júl (TSKE) Kňazi zo spoločenstva SKALA spolu so svojimi manželkami absolvovali 5. – 11. júla tradičnú letnú duchovnú obnovu na Stebníckej Hute v okrese Bardejov. Obnova sa niesla v znamení hľadania vlastnej charizmy spoločenstva, jej definovania a ukotvenia ...

Eparchiálna slávnosť vo Veľkých Kapušanoch


Košice, 20. Júl (TSKE) Veriaci Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie si 19. júla na eparchiálnej slávnosti vo Veľkých Kapušanoch uctili blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Vyvrcholením programu slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávi...

Nový apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie


Košice, 20. júl (TSKE) Dnes napoludnie, krátko po skončení pohrebných obradov vladyku Milana Šášika CM, zosnulého eparchiálneho biskupa Mukačevskej eparchie na Ukrajine, bolo zverejnený dekrét Svätého Otca Františka, ktorým menuje za apoštolského administrátora sede vac...

V Čiernej nad Tisou bol vysvätený prvý kňaz pochádzajúci z tohto mesta


Košice, 19. júl (TSKE) V sobotu 18. júla prijal v Čiernej nad Tisou z rúk vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, kňazskú vysviacku diakon Patrik Pankulics. Ide o prvé kňazské povolanie, ktoré sa zrodilo v tomto prihraničnom východoslovenskom mest...

Vladyka Cyril Vasiľ bol pozitívne testovaný na COVID-19, zostáva v domácej karanténe


Košice, 18. júl (TSKE) Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie,  bol spolu s  protosynkelom archimandritom Jaroslavom Lajčiakom na pastoračnej návšteve slovenskej gréckokatolíckej komunity v nemeckom Mníchove. Po návrate na Slovensko absolv...

Pohrebné obrady vladyku Milana Šášika CM, mukačevského eparchiálneho biskupa


Posledná rozlúčka so zosnulým mukačevským eparchom vladykom Milanom Šášikom CM bude v nedeľu a pondelok 19. - 20. júla v Užhorode, kde bude pochovaný v krypte Katedrály Povýšenia Svätého kríža. Vladyka Milan Šášik CM, mukačevský eparchiálny biskup, náhle zomrel v uto...

Vladykovia Košickej eparchie vyjadrujú sústrasť nad odchodom vladyku Milana Šášika


Vysokopreosvietený vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie a preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, vyjadrujú úprimnú sústrasť nad odchodom preosvieteného vladyku Milana Šášika CM, mukačevského eparchiálneho bisku...

Pán si povolal vladyku Milana Šášika CM - mukačevského eparchiálneho biskupa


Biskup Milan Šášik CM, eparchiálny mukačevský biskup, dnes odišiel do domu Otca. Informuje o tom webová stránka Mukačevskej eparchie, ale aj ukrajinské Rádio Mária i stránky ukrajinských gréckokatolíkov na sociálnej sieti. Biskup Milan Šášik zomrel v nemocnici v Užhorod...