Gréckokatolíci v Brne sa modlili za Slovensko

Košice 5. apríl (TSKE) Slovenská gréckokatolícka komunita v Brne funguje od roku 2014 a do decembra 2017 bola súčasťou gréckokatolíckej farnosti pri chráme sv. Jozefa v Brne. Od 1. januára 2018 sa z komunity stala samostatná gréckokatolícka farnosť u sv. Marie Magdalény v Brne. Momentálne slovenská gréckokatolícka farnosť funguje pri chráme sv. Leopolda v Brne. Duchovným je otec Ján Bilý, rodom zo Svidníka.

Tento rok priniesol mnoho nového. Jednou zo zvláštnosti je aj to, že hoci Českú republiku mnohí vnímali v porovnaní so Slovenskom ako silno ateistický štát, na rozdiel od Slovenska sú tam bohoslužby pri dodržaní hygienických opatrení povolené. Ako prejav solidarity so svojou domovinou a so svojou materskou cirkvou, z ktorej veriaci vyšli, dohodol sa duchovný farnosti so svojimi veriacimi, že špeciálnym úmyslom modlitieb a bohoslužieb Veľkého týždňa a Paschy budú modlitby za Slovensko a osobitne za Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.

Mladí aj starí prišli do chrámu sv. Leopolda, aby sa zúčastnili na oslavách, ktoré nám sprítomnili Kristovu obetu za nás, a na Paschu – sviatok všetkých sviatkov i jeho definitívne a univerzálne víťazstvo nad smrťou, ktoré ponúka aj nám. V byzantskom obrade niet krajších bohoslužieb, ako sú paschálne. Veríme, že radostné Christos Voskrese, ktoré sa nieslo brnenským chrámom sv. Leopolda v spoločenstve našich bratov a sestier vo viere napomôže aj tomu, aby na nás Pán milostivo zhliadol a aby sme i my na Slovensku mohli čím skôr poďakovať a velebiť týmto spevom nášho Spasiteľa za všetko dobré čo nám preukázal.  

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Patrik Smolnický a Michal Szabo / Slovenská gréckokatolícka farnosť Brno