Aktuality z Košickej eparchie

Vladyka Fülöp Kocsis navštívil gréckokatolícku farnosť Trebišov


Košice, 19. september (TSKE)Dňa 17. septembra farnosť Trebišov navštívil vladyka  Fülöp Kocsis – arcibiskup a metropolita z Maďarska. Jeho návšteva bola  príležitosťou bližšie spoznať osobnosť gréckokatolíckej cirkvi zo susednej krajiny tohto formátu. Vo svojej homílii ...

Návšteva kardinála Parolina vyvrcholila v Klokočove


Košice, 17. september (TSKE) Vyvrcholením návštevy Štátneho sekretára Svätej stolice kardinála Pietra Parolina na Slovensku bola púť ku Klokočovskej ikone presvätej Bohorodičky, do najväčšieho mariánskeho pútnického miesta Košickej eparchie. Spolu s pútnikmi z celej met...

Košická eparchia privítala kardinála Pietra Parolina


Košice, 16. september (TSKE) V popoludňajších hodinách 15. septembra pristálo lietadlo so Štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinim na letisku v Košiciach. Po prílete ho privítali fanfáry, deti s kyticou bielych ruží i mladí v krojoch s chlebom a so...

Košická katedrála oslávila sviatok svojej patrónky


Košice, 10. september (TSKE) Veriaci Košickej eparchie oslávili počas víkendu 9.-10. septembra chrámový sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky, ktorá je patrónkou košickej katedrály. Sobotný program začal už o 15:00h spoločnou modlitbou deviatej hodinky a malého sväten...

Slávnostné otvorenie školského roka vo Veľkých Slemenciach


Košice, 6. september (TSKE) V nedeľu 3. septembra 2023 otvorili v Cirkevnej materskej škole sv. Efréma s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Slemenciach nový školský rok. Slávnosť začala svätou liturgiou o 15:00 hod. v miestnom chráme Zostúpenia  Svätého Ducha, ktor...

Ünnepélyes tanévnyitó Nagyszelmencen


Kassa, szeptember 8. (TSKE) 2023. szeptember 3-án, vasárnap az elmúlt nyári hónapok után, 15.00 órai kezdettel ünnepi szent Liturgiával kezdték meg a Szent Efrém Egyházi Óvoda gyermekei az új tanévet a nagyszelmenci görögkatolikus  templomban. A gyerekek és szüleik öröm...

Slávnostné otvorenie nového školského roka na SOŠPg sv.Cyrila a Metoda


Košice, 6. september (TSKE) V pondelok 4. septembra otvorili nový školský na pedagogickej škole sv.Cyrila a Metoda. Začali slávnostnou svätou liturgiou v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, ktorú slávil o. Karol Knap, riadite...

Štátny sekretár Vatikánu navštívi Klokočov


Košice, 6. september (TSKE) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) 6. septembra zverejnila program návštevy Slovenska Štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. Jeho oficiálna návšteva sa uskutoční v dňoch 14. – 16. septembra. V rámci svojho pobytu na...

Odpustová slávnosť v Dlhom Klčove


Košice, 4. september (TSKE) Gréckokatolícky chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky a veriaci v Dlhom Klčove vstúpili chrámovým sviatkom, 15. augusta 2023, do jubilejného roku 100-ročnice miestneho chrámu. V rámci jubilejných slávení, v nedeľu 3. septembra 2023, slávili sv...

Septembrová fatimská sobota v Klokočove


Košice, 2. september (TSKE) V prvú sobotu v mesiaci september sa konala Fatimská sobota na mariánskom pútnickom mieste v Klokočove. Program sa začal rozjímavým slávnostným ružencom, ktorý modlili seminaristi a mládež sobraneckého protopresbyterátu. Nasledovala tretia ho...

Odpustová slávnosť ku cti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku v Michalovciach


Košice, 2. september (TSKE) V dňoch 26. a 27.8. sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť ku cti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR v Bazilike minor v Michalovciach. Sobotný program začal v popoludňajších hodinách posvätným ružencom, pokračoval Veľkou veči...

Duchovná obnova pre kňazské manželské páry


Košice, 31. august (TSKE) Nedeľné popoludnie 27. augusta sa stalo pre sedem kňazských manželských párov z michalovského protopresbyterátu nielen časom stretnutia a vzájomného zdieľania sa, ale predovšetkým slúžilo ako zdroj načerpania nových duchovných síl na ich ceste ...

Nový biskup gréckokatolíckej eparchie Parma v USA


Košice, 31. august (TSKE) Dnes na pravé poludnie bolo vo Vatikáne oznámené menovanie šiesteho sídelného biskupa pre ruténsku eparchiu Parma v USA. Novým vladykom sa stal o. Robert Mark Pipta, doterajší rektor seminára sv. Cyrila a Metoda v Pittsburghu. Vladyka – nomi...

Krížová cesta v Kojšove


Košice, 30. august (TSKE) Spomienka na predkov, ktorí ťažko pracovali v baniach, je vo farnosti Kojšov už dlhoročnou tradíciou. Aj toho roku sa zišli ráno 29.augusta o deviatej hodine Kojšovčania a pútnici, aby s modlitbou krížovej cesty kráčali v stopách tých, ktorí ťa...

Indický kardinál George Alencherry ďakuje veriacim Košickej eparchie


Košice, 30. august (TSKE) Indický kardinál George Alencherry, arcibiskup väčší Sýrsko-malabarskej cirkvi, vo svojom liste adresovanom všetkým kňazom, rehoľníkom a veriacim Košickej, vyjadril poďakovanie za veľkorysé gesto podpory vladyku Cyrila Vasiľa SJ v plnení úlohy ...

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24


Košice, 28. august (TSKE) V deň spomienky na blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku 25. augusta sa v Košiciach zišli kňazi, katechéti a učitelia náboženstva pri príležitosti slávnostného otvorenia šk. roka 2023/24. Stretnutie začalo v košickej katedrále sv. litur...

„Prejavy nedisciplinovanosti kňazov sú pre cirkev nebezpečné“, vyhlásil arcibiskup Vasiľ v Indii


Košice, 22. august (TSKE) V pondelok 21. augusta začala v Indii synoda biskupov Sýrsko-malabarskej cirkvi. Na synode sa zúčastňuje 54 biskupov tejto východnej katolíckej cirkvi. Zasadnutie v sídle tejto cirkvi na hore sv. Tomáša v meste Kochi otvoril Mar George kardinál...

Deň prijatia


Košice, 21. august (TSKE) V sobotu 19. augusta strávili deti a dospelí z Ukrajiny príjemný čas v Dennom centre košickej eparchie. Priateľské spoločenstvo 36 ľudí sa vybralo do centra na Kostolianskej ulici, kde ich čakalo nejedno prekvapenie. Mládež z Ukrajiny  si pripr...

„Ste s pápežom alebo proti nemu?“ apeloval arcibiskup Vasiľ na odbojných kňazov v Indii


Košice, 17. august (TSKE) V utorok 15. augusta slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, osobitný pápežský delegát poverený riešením konfliktu v indickej Sýrsko-malabarskej katolíckej cirkvi, sv. liturgiu v sídle tejto cirkvi na hore sv. Tomáša v meste Kochi. Vo svojej homílii ...

Víkend cyrilo-metodského spoločenstva v Slovenskej Ľupči


Košice, 15. august (TSKE) Cez víkend 11.-13. augusta sa uskutočnilo medzinárodné formačno-edukačné a duchovné stretnutie CM Gemeinschaftswochenende v Slovenskej Ľupči. Stretnutie každoročne organizuje katolícky zahraničný študijný program CM Exchange. Tento študijný ...