Aktuality z Košickej eparchie

Farnosť na Terase oslávila 20 rokov chrámu


Košice, 29. jún (TSKE) Gréckokatolícki veriaci z mestskej časti Západ v Košiciach si 28. júna pri slávnosti chrámového sviatku svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla pripomenuli aj výročie 20. jeho posvätenia, ako aj 25. výročie posvätenia jeho základného kameňa Ján...

Zomrel gréckokatolík, priekopník boja proti Parkinsonovej chorobe


Košice, 24. jún (TSKE) Vo veku 93 rokov odišiel 26. mája 2020 vo Viedni do večnosti prof. Oleh Hornykiewicz, priekopník boja proti Parkinsonovej chorobe. Pán Oleh sa narodil 17. novembra 1926 v obci Sichiv vo vtedajšom Poľsku (dnes súčasť Ľvova), v rodine gréckokatol...

Tematické stretnutie Farské evanjelizačné bunky


Košice, 24. jún (TSKE) V Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa 23. júna konalo tematické stretnutie určené pre kňazov s názvom Farské evanjelizačné bunky (FEB). Metódu budovania malých spoločenstiev v rámci farnosti prišli predstaviť otec...

V Rumunsku vysvätili dvoch gréckokatolíckych biskupov


Košice, 22. jún (TSKE) Gréckokatolícka cirkev v Rumunsku zažila v nedeľu 21. 6. 2020 nevšednú slávnosť. V katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice, - centra gréckokatolíkov v Rumunsku v meste Blaj, - boli včera vysvätení dvaja noví gréckokatolícki biskupi. Vyše trojhodin...

Nebeský Otec ochránil gréckokatolíkov v Anchorage


Košice, 22. jún (TSKE) Gréckokatolíci na Aljaške majú jednu farnosť s vlastným chrámom sv. Mikuláša a jednu filiálku. Práve farský Chrám sv. Mikuláša v Anchorage v USA sa v nedeľu 21. júna 2020 (nášho času po ôsmej večer) stal centrom neobvyklej udalosti. Bola by to lit...

Klokočovská ikona navštívi gréckokatolícke farnosti v USA


Košice, 20. jún (TSKE) Gréckokatolícki veriaci z Eparchie Parma (Ohio, USA) budú mať možnosť uctiť si kópiu slziacej ikony Panny Márie z Klokočova. Tá bude putovať po farnostiach dekanátu Ohio v čase od 20. júna do 23.augusta pri príležitosti 350. výročia zázračného slz...

Kňaz zo Slovenska bol zvolený za predstaveného studitských mníchov na Ukrajine


Košice, 20. jún (TSKE) V piatok 18. júna sa v lavre (materskom kláštore) Zosnutia presvätej Bohorodičky v Unive, neďaleko Ľvova, konala voľba nového igumena (predstaveného) gréckokatolíckej mníšskej rehole studitov. Veľká mníšska rada zvolila na čelo tohto mníšskeho spo...

Aetós spustilo e-shop


Košice, 17. jún (TSKE) Občianske združenie Aetós, ktoré pri aktivitách s mladými úzko spolupracuje s Radou pre mládež Košickej eparchie, spustilo začiatkom júna nový e-shop. V ňom možno nájsť tričká, mikiny, odznaky, uteráky, čokoládové dražé „Nebo chutí“... a ďalšie pr...

Zasadanie Rady pre mládež Košickej eparchie


Košice, 17. Jún (TSKE) V Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa 15. – 16. júna konala porada Rady pre mládež Košickej eparchie. Medzi hlavné témy rokovania patrili blížiace sa aktivity pre mladých ako letné stretnutia mládeže Camp Eparchie...

110 rokov od smrti liturgistu Dr. Alexandra Mikitu, rodáka z Nižnej Rybnice


Gréckokatolícka cirkev má vo svojich bohatých i keď niekedy aj turbulentných dejinách mnoho význačných osobností, skutočných géniov ducha… Jedným z tých, ktorými sa môže pochváliť naša sesterská cirkev, Mukačevská eparchia je aj o. Dr. Alexander Mikita. Pri jeho mene sa...

Farnosť Košice-Ťahanovce privítala vladyku Cyrila Vasiľa


Košice, 16. Jún (TSKE) V druhú nedeľu po Päťdesiatnici, 14. júna, navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, farnosť Košice-Ťahanovce, aby ako duchovný pastier mohol bližšie spoznať svojich veriacich. Miestny Chrám bl. hieromučeníkov P...

Vladyka Cyril Vasiľ navštívil spoločenstvo veriacich vo filiálnej mestskej časti Košíc


Košice, 8. jún (TSKE) Gréckokatolícki veriaci z filiálnej časti mesta Košice – Podhradová, ktorá patrí do farnosti Košice – Staré Mesto, sa 7. júna stretli v rímskokatolíckom kostole sv. Ondreja pri eucharistickom slávení s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, apoštolským admin...

Júnová fatimská sobota v Klokočove


Košice, 6. jún (TSKE) Pútnický areál v Klokočove, v nadväznosti na čiastočné uvoľnenie opatrení, otvoril 6. júna svoje brány pútnikom Košickej eparchie, ktorí prišli na júnovú fatimskú sobotu. Program začal modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedli mladí z Trebišovskéh...

Nové vedenie Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach


Košice, 1. jún (TSKE) Na sviatok Najsvätejšej Trojice sa pri príležitosti menovania nového vedenia Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach, slávila v kaplnke Domu sv. Lazára svätá liturgia so všetkými zamestnancami tohto zariadenia. Hlavným sláviteľom bol...

Do večnosti odišiel otec Michal Moskaľ


V Pondelok Svätého Ducha, 1. júna si vo veku 86 rokov k sebe Pán povolal svojho služobníka protojereja Michala Moskaľa, titulárneho kanonika. Pohrebné obrady sa uskutočnia 4. júna o 10.00 v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach. Po obrade budú jeho tel...

V Bazilike minor v Michalovciach sa uskutočnila slávnosť Košickej eparchie


Košice, 1. jún (TSKE) V posledný májový víkend 30. - 31. mája sa v michalovskej Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha uskutočnila slávnosť Košickej eparchie pri príležitosti oslavy tohto chrámového sviatku. Kvôli hygienickym opatreniam spôsobeným pandémiou COVID 19 sa...

Vladyka Cyril Vasiľ: Keď sa ohlasovanie Božej spravodlivosti a pravdy stane nepohodlným...


Košice, 30. máj (TSKE) Prinášame kázeň vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, zo eparchiálnej slávnosti chrámového sviatku Baziliky minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach, ktorá sa konala 30. mája.   Drahí bratia a se...

Slávnosť chrámového sviatku Nanebovstúpenia Pána vo Vojčiciach


Košice, 27. máj (TSKE) V Nedeľu otcov prvého nicejského snemu sa 24. mája konala slávnosť chrámového sviatku Nanebovstúpenia Pána vo farnosti Vojčice. Slávnosť, na ktorú prijal pozvanie i protosynkel Košickej eparchie archimandrita Jaroslav Lajčiak, bola spojená s posvi...

Sviatok Nanebovstúpenia Pána v košickej katedrále


Košice, 22. máj (TSKE) V košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky slávil 21. mája vo sviatok Nanebovstúpenia Pána vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, svätú liturgiu. Prinášame záznam a fotografie zo slávnosti. ...

Biblické zamyslenie vladyku Cyrila Vasiľa k Sviatku Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista


Sk 1, 1-11 1 Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku 2 až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba. 3 Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im...