Aktuality z Košickej eparchie

Misijný týždeň na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach


Košice, 26. október (TSKE) V týždni od 19. do 23. októbra sa na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach uskutočnil Misijný týždeň, do ktorého sa zapojila celá škola. Základom tohto Misijného týždňa bolo zrealizovať aj tento rok na škole akti...

V boji proti pandémii sa veriaci, kňazi a biskupi zjednotili modlitbou a pôstom


Košice, 26. október (TSKE) Slovenskí gréckokatolícki biskupi vyhlásili 23. október za spoločný deň modlitieb a pôstu za odvrátenie pandémie Covid-19. Pozvanie bolo adresované všetkým veriacim a vôbec všetkým ľudom dobrej vôle, duchovne sa spojiť v modlitbe na tento úmys...

Slávnosť Krista Kráľa na mieste atentátu na bl. vladyku Teodora Romžu


Košice, 26. október (TSKE) Ani sychravé počasie neodradilo našich bratov a sestry vo viere, ktorí prišli na nedeľu Krista Kráľa (na Podkarpatí sa slávi v poslednú októbrovú nedeľu) 25. októbra na historické miesto atentátu na vladyku Teodora Romžu (1911-1947). Blažený v...

Na GTF PU si pripomenuli výročie slzenia klokočovskej ikony


Košice, 26. október (TSKE) V Jubilejnom roku Košickej eparchie, vyhlásenom pri príležitosti 350. výročia slzenia milostivej ikony v Klokočove, jedným zo sprievodných podujatí boli aj vedecké podujatia. Pri rešpektovaní epidemiologických opatrení sa 21. októbra na Grécko...

Nová gréckokatolícka farnosť v chorvátskom meste Split na Jadrane


Košice, 26. október (TSKE) Pri zachovaní všetkých protiepidemiologických opatrení slávil 24. októbra, v nedeľu Krista Kráľa, križevacký vladyka Milan Stipić božskú liturgiu v chráme Najsvätejšieho Vykupiteľa otcov františkánov v meste Split. V tomto prístavnom meste na ...

Pápež František menoval nového latinského patriarchu Jeruzalema


Košice, 24. október (TSKE) Svätý Otec František menoval za latinského patriarchu Jeruzalema Mons. Pierbattistu Pizzaballu OFM. Tento 55-ročný františkán pochádzajúci z Talianska spravoval jeruzalemský stolec ako apoštolský administrátor sede vacante od roku 2016, kedy b...

Svätý Otec menoval exarchu pre gréckokatolíckych Ukrajincov v Taliansku


Košice, 24. október (TSKE) V sobotu 24. októbra napoludnie bolo vo Vatikáne oznámené, že Svätý Otec František ukončil mandát apoštolského administrátora sede vacante (uprázdneného stolca) exarchátu pre gréckokatolíckych Ukrajincov v Taliansku, ktorý od zriadenia exarchá

Starobylá liturgia sv. Jakuba v košickej katedrále


Košice, 23. október (TSKE) V deň sviatku svätého apoštola Jakuba, 23. októbra, sa v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky, slúžila starobylá liturgia svätého Jakuba, Pánovho brata a prvého jeruzalemského biskupa. Hlavným celebrantom bol vladyka Cyr...

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ prednesená počas liturgie sv. Jakuba v Košiciach 23. októbra 2020


Prinášame vám homíliu, ktorú predniesol vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, počas sv. liturgie sv. Jakuba v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach 23. októbra 2020. Milí otcovia  koncelebranti, milí bra...

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní


Košice, 23. október (TSKE) Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom zn...

Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS: V čase zákazu vychádzania sa pozastavia verejné slávenia


Košice, 23. október (TSKE) V čase zákazu vychádzania - od 24. októbra do 1. novembra 2020 - sa pozastavia aj verejné slávenia bohoslužieb. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský tak reagoval na viaceré otázky veriacich, kňazov i zasvätených, ktorí sa ohľadom oznámeného ...

Začiatok akademického roku na Pápežskom Východnom Inštitúte


Košice, 21. október (TSKE) V utorok 20. októbra bol oficiálne zahájený akademický rok 2020/2021 na Pápežskom Východnom Inštitúte v Ríme (PIO - Pontificio Istituto Orientale). Vznik tohoto inštitútu sa datuje od roku 1917 a tak išlo v poradí už o stotretie otvorenie akad...

Svätý Otec menoval apoštolského administrátora pre slovenskú gréckokatolícku eparchiu v Kanade (aktualizované)


Košice, 20. október (TSKE) Dnes napoludnie bola vo Vatikáne zverejnená správa, ktorá svet informovala o tom, že pápež František prijal rezignáciu Mons. Mariána Andreja Pacáka CSsR z úradu sídelného biskupa eparchie sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v K...

Chrámový sviatok byzantských katolíkov vo francúzskom Lyone


Košice, 19. október (TSKE) Katolíkov byzantského obradu, akými sme aj my, možno nájsť naozaj po celom svete. Na mnohých miestach majú tú milosť, že majú aj vlastné farnosti. Mnohé z tých na menej tradičných miestach emigrácie súviseli s exodom Rusov, z ktorých sa po Prv...

Vysviacka nového biskupa pre Križevackú eparchiu


Košice, 8. september (TSKE) Gréckokatolícki veriaci v Križevackej eparchii (Chorvátsko) čakali dlhé dva roky, kým po odchode vladyku Kekića do zaslúženého dôchodku, bude na jeho miesto menovaný nový eparchiálny biskup. Ich modlitby boli vypočuté na sviatok Narodenia Pre...

Sviatok Pokrova - Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Horjanskej rotunde


Košice, 14. október (TSKE) V utorok, 13. októbra, v predvečer sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky, či inak nazývanom Pokrov, sa v starobylej rotunde v mestskej časti Užhorod – Horjany (Ukrajina) slávila modlitba veľkej večierne s litijou, ktorej predsedal vladyka Nil ...

Gréckokatolíci podporili výbuchom postihnutých veriacich v Bejrúte sumou 55 349,67


Košice, 14. október (TSKE) Čiastka presahujúca 55 tisíc eur bola vyzbieraná počas mimoriadnej zbierky, ktorú v polovici augusta vyhlásil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Zbierka sa konala v nedeľu 30. augusta vo všetkých farnostiach celej Gréckokatolíckej...

40 rokov slovenského gréckokatolíckeho biskupstva v Kanade


Košice, 13. október (TSKE) V súčasnej pandemickej situácii nie je vôbec ťažké zabudnúť na okrúhle výročia, nakoľko naša pozornosť sa mnohokrát sústreďuje na dianie okolo nás. Predsa však je dobré si pripomínať významné a okrúhle výročia udalostí minulých, a to o to viac...

Elhunyt Gyurkovics András, görögkatolikus áldozópap


Kassa, október 13. (TSKE) A feltámadás hitében 2020. október 11-én Gyurkovics András görögkatolikus áldozópap és esperes szeretett Teremtője kezébe helyezte lelkét, hogy örökre dicsőíthesse a mindenség Urát az Istenszülő Szűz Mária és minden szentek közösségében. And...

Zomrel gréckokatolícky kňaz Andrej Gyurkovics


Košice, 13. október (TSKE) V nádeji na vzkriesenie odovzdal 11. októbra gréckokatolícky kňaz, protojerej Andrej Gyurkovics, svoju nesmrteľnú dušu svojmu Stvoriteľovi, aby navždy mohol oslavovať Pána všetkého stvorenstva v spoločenstve s Presvätou Bohorodičkou a všetkými...