Vladyka Cyril navštívil Trhovište

Košice 21. jún (TSKE) Pri príležitosti osláv 300. výročia gréckokatolíckej farnosti v Trhovišti ju 20. júna navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolsky administrátor Košickej eparchie. Program začal modlitbou ďakovného molebenu a posvätného ruženca. Pred archijerejskou svätou liturgiou bol v sprievode prinesený nový antimenzion na prestol. Počas homílie vladyka Cyril vychádzal z Evanjelia 4. nedele po Päťdesiatnici o stotníkovi. Povzbudil prítomných k tomu, aby nepretrhli ohnivko viery, ktoré je v Trhovišti živé a prítomné v gréckokatolíckej cirkvi celých tristo rokov. Téma odovzdávania viery je veľmi dôležitá práve teraz, keď sú veriaci pozvaní sa znova vrátiť k prezenčnej účasti na bohoslužbách. Slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia samosprávy a podnikatelia, ktorým miestny farár poďakoval za spoluprácu a vyjadril túžbu, aby sa v práci o spoločné dobro ľudí pokračovalo aj v budúcnosti.

Slávnosti predchádzala duchovná príprava počas prvých nedieľ v mesiaci. Od januára sa postupne vystriedali viacerí hostia. Pri svätých liturgiách sa v homílii ohlasovali katechézy o Cirkvi. V tomto Jubilejnom roku farnosti vyjde kniha s príznačným názvom: "Choďte a ohlasujte!" Niet inej dôležitejšej úlohy pre Cirkev v tomto čase, ako prinášať radostnú zvesť každému človeku, a to bez rozdielu. Do farnosti patria aj filiálne obce Bánovce nad Ondavou, Moravany, Lučkovce, Horovce a Tušická Nová Ves.

TKSE informoval Maroš Riník

Foto: Pavol Kocan