Aktuality z Košickej eparchie

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ na stretnutí seminaristov Čiech, Moravy a Slovenska


Košice, 15. október (TSKE) V sobotu 15. októbra sa na moravskom Velehrade uskutočnila 12. púť seminaristov Čiech, Moravy a Slovenska. Svätej omši predsedal Mons. Ján Graubner, pražský arcibiskup metropolita. Prinášame vám homíliu, ktorú predniesol arcibiskup Cyril Vasiľ

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 10. – 16. október2022


Pondelok 10. október Badín - Účasť na 103. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska Utorok 11. október Badín - Účasť na 103. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska Streda 12. október 16.00 Bratislava - nahrávanie v TV LUX 20.00 ...

Otvorenie skautského roku v Obišovciach


Košice, 10. október (TSKE) V sobotu 8. októbra košický skautský Zbor sv. Cyrila a Metoda spoločne s prešovským skautským Zborom bl. biskupa Vasiľa Hopka oficiálne otvorili skautský rok v Obišovciach. Celá slávnosť začala svätou liturgiou, ktorej predsedal vladyka Cyril ...

Imatrikulácia prvákov na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda


Košice, 7. október (TSKE) Dňa 6. októbra sa uskutočnila Imatrikulácia prvákov, ktorí sa rozhodli študovať na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Druháci si ako starší a skúsenejší pripravili program hodný kráľovského dvora. Celá akci...

Spomienka na o. Štefana Štilichu – 100 rokov od narodenia


Košice, 7. október (TSKE)Vo štvrtok 29. septembra si veriaci farnosti Stanča spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým emeritným biskupom, archimandritom Jaroslavom Lajčiakom protosynkelom Košickej eparchie, miestnym farárom otcom Petrom Babinčákom a otcom Gabri...

Ocenenie pre predsedu Spolku sv. Cyrila a Metoda


Košice, 7. október (TSKE) V piatok 30. septembra sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenení osobnostiam spojeným s mestom Michalovce. Medzi 37 ocenenými za ostatné tri roky bol aj o. doc. Michal Hospodár, dlhoročný predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda. Primátor mesta V...

Farnosť na košickom sídlisku Nad Jazerom privítala v vladyku Cyrila


Košice, 3. október (TSKE)Jubilujúca farnosť na košickom sídlisku Nad Jazerom privítala v prvú októbrovú nedeľu arcibiskupa Cyrila Vasiľa, košického eparchiálneho biskupa, pri príležitosti odpustovej slávnosti Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Farnosť si pripomenula 25 r...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 3. – 9. október 2022


Pondelok 3. október Košice - Eparchiálny úrad: stretnutie s protopresbytermi Košickej eparchie Utorok 4. október 9.00 Bratislava: Rada pre rodinu KBS Streda 5. október 9.00 Prešov - intereparchiálne synodálne stretnutie Štvrtok 6. október Košice - E...

Exkurzia Denného centra na Spiš a odpust v Klokočove


Košice, 2. október (TSKE) V piatok 30. septembra sa pod záštitou Denného centra Košickej eparchie uskutočnila exkurzia do historického centra mesta Levoča, kde skupina ukrajinských matiek s deťmi navštívila Baziliku sv. Jakuba. Exkurzia pokračovala do Spišskej Kapituly ...

Fatimská sobota (nie len) cirkevných škôl


Košice, 30. september (TSKE) Slávenie sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne – Pokrova v sobotu 1. októbra spojilo učiteľov a zamestnancov  cirkevných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice. Októbrová fatimská sobota v Klokočove už tradične...

Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda získal ocenenie na festivale cirkevnej hudby v Poľsku


Košice, 30. september (TSKE) V dňoch 21. – 25. septembra sa v poľskom meste Białystok konal už 41. ročník Medzinárodného festivalu cirkevnej hudby Hajnówka 2022. Ako jediný slovenský zástupca sa na tomto podujatí zúčastnil Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod...

Ukončenie projektu na SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach


Košice, 30. september (TSKE) Na strednej odbornej pedagogickej škole sa úspešne zavŕšili aktivity projektu pod názvom Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na SOŠ pedagogickej sv. Cyrila a Metoda na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport...

Pápež František potvrdil arcibiskupa Vasiľa ako člena vatikánskej komisie na posudzovanie závažných deliktov


Košice, 30. september (TSKE) Apoštolská nunciatúra na Slovensku informovala Eparchiálny úrad v Košiciach, že pápež František potvrdil arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ na obdobie ďalších troch rokov ako člena Kolégia pre posudzovanie odvolaní v záležitostiach rezervovaných d...

30. výročie posvätenia Chrámu Matky ustavičnej pomoci v Dargove


Košice, 27. september (TSKE) V nedeľu 25. septembra sa uskutočnila milá slávnosť v gréckokatolíckom chráme v Dargove pri príležitosti 30. výročia posviacky chrámu. Veriaci so svojím duchovným otcom Patrikom Jurkom privítali medzi sebou vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibisk...

Mladí Košickej eparchie oslávili patróna svojho Centra


Košice, 27. september (TSKE)V sobotu, 24. septembra otvorilo pre všetkých svoje dvere a srdce Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach, aby v spoločenstve  mladých oslávilo svojho patróna. Odpust Centra, ako  nesie názov táto udalosť, začal...

Magyar esperesi kerület zarándoklata Máriapócsra


Kassa, szeptember 28. (TSKE) - Szlovákiai magyar esperesi kerület hívei és papjai zarándokoltak el Máriapócsra szeptember utolsó hétvégéjén. Kilenc órai kezdettel megkezdődőt a gyónási lehetőség, 10 órakor Kecskés Gábor atya vezetésével megkezdődőt a Akathisztosz a Szűz...

Púť maďarských veriacich do Máriapócse


Košice, 27. september (TSKE) - Poslednú septembrovú sobotu sa veriaci a kňazi maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie vybrali na púť do Máriapócse, kde strávili deň, naplnený duchovným programom. Ráno od deviatej hodiny mali pútnici možnosť pristúpiť ku svätej sp...

Cirkevné gymnázium v Trebišove obnovilo osvetľovacie a vykurovacie systémy


Košice, 25. september (TSKE) V priestoroch Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa vo štvrtok 22.septembra uskutočnil študentský odborný seminár spojený so slávnostným odovzdaním a požehnaním novozrekonštruovaných osvetľovacích a vykurovacích systémov. Pod...

Viacdenný výlet vo Vysokých Tatrách pre ľudí z Ukrajiny


Košice, 19. september (TSKE) Denné centrum Košickej eparchie, ktoré bolo zriadené na pomoc a podporu pre matky s deťmi a ľudí z Ukrajiny usporiadalo v dňoch 15.-17. septembra 2022 viacdenný pobyt vo Vysokých Tatrách. Po božskej svätej liturgii v katedrálnom sobornom chr...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 19. – 25. september 2022


Pondelok 19. september Bratislava - Konzervatívny summit Utorok 20. september Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Streda 21. september Michalovce – Pracovná cesta Štvrtok 22. september Trebišov - návšteva Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Piat...