Víkend cyrilo-metodského spoločenstva v Slovenskej Ľupči

Košice, 15. august (TSKE) Cez víkend 11.-13. augusta sa uskutočnilo medzinárodné formačno-edukačné a duchovné stretnutie CM Gemeinschaftswochenende v Slovenskej Ľupči. Stretnutie každoročne organizuje katolícky zahraničný študijný program CM Exchange.

Tento študijný program je nosným projektom Komisie pre medzinárodné vzťahy Spolku sv. Cyrila a Metoda (SSCM). Skrze CM Exchange program môžu vybraní slovenskí žiaci z najlepších slovenských gymnázií absolvovať polročný pobyt v Nemecku, kde navštevujú nemecké partnerské gymnázium a angažujú sa v miestnom farskom spoločenstve. Počas pobytu majú možnosť osobnostného, intelektuálneho a duchovného rozvoja aj vďaka individuálnemu mentoringu a duchovnému vedeniu, ktoré zabezpečuje duchovný riaditeľ CM Exchange programu o. Miroslav Házy, pôsobiaci v Nemecku.

Zmysel tohto letného podujatia je prepojiť absolventov s aktuálnymi a novými žiakmi programu. Víkend v Slovenskej Ľupči prebiehal v nemeckom jazyku a zúčastnili sa ho nemeckí a slovenskí lektori a sympatizanti projektu CM Exchange. Trojdňový program obsahoval prednášky na spoločensko-politické témy, tvorivé dielne, diskusie a samozrejme aj modlitbu. Vrcholom podujatia bolo slávenie gréckokatolíckej sv. liturgie. Ďalším dôležitým bodom bolo odovzdanie certifikátov novým absolventom CM programu. Popri oficiálnom programe sa našiel čas aj na šport, prechádzku prírodou, a zaujímavé rozhovory.

Tohtoročného víkendového pobytu sa zúčastnilo 20 mladých, z toho päť lektorov z Bavorska. Tento rok absolvovali CM program dve študentky a od septembra tohto roka budú vyslaní do Bavorska traja noví CM študenti. Svojou prítomnosťou podujatie poctili aj o. Martin Mráz, predseda, a o. Michal Hospodár, podpredseda SSCM. Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka finančnej podpore Nadácie Hannsa Seidela na Slovensku. Už teraz sa tešíme na budúcoročné stretnutie.


TSKE informoval o. Miroslav Házy

Foto: