Nový biskup gréckokatolíckej eparchie Parma v USA

Košice, 31. august (TSKE) Dnes na pravé poludnie bolo vo Vatikáne oznámené menovanie šiesteho sídelného biskupa pre ruténsku eparchiu Parma v USA. Novým vladykom sa stal o. Robert Mark Pipta, doterajší rektor seminára sv. Cyrila a Metoda v Pittsburghu.

Vladyka – nominant Robert Mark Pipta sa narodil v roku 1967 v meste Anaheim v štáte Kalifornia. K viere ho priviedli rodičia. Jeho otec mnohé roky bol kantorom (spevákom) v miestnom gréckokatolíckom chráme Zvestovania Presvätej Bohorodičky. Jeho strýko bol gréckokatolíckym diakonom. Ako sa raz vladyka – nominant vyjadril, jedna z najkrajších liturgií, ktorú zažil, bola s ním ako sláviteľom, strýkom ako diakonom, otcom ako kantorom a bratrancami ako miništrantmi.

Otec Pipta má vo veľkej láske hudbu, v mladosti bol členom spevokolu v rodnom meste, s ktorým prešiel kus sveta. Z hudby má aj titul bakalára. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1994 ako vôbec prvý kňaz vtedajšej eparchie Van Nuys (dnešná eparchia Phoenix), ktorý sa na jej území narodil aj vyrástol. Na kňaza ho vysvätil vladyka George Martin Kuzma, ktorý bol predtým dlhé roky jeho farárom v Annaheime a pri ktorom vlastne vyrástol.

Po kaplánskej skúsenosti vo Phoenixe (1994 – 1997) pôsobil otec Pipta vo farnosti sv. Gabriela v Las Vegas (1997 – 2004), a farnosti svätých anjelov v San Diego (2004 – 2014). Vyše devätnásť rokov bol zodpovedný za kňazské povolania v eparchii a viedol každoročný miništrantský tábor Alive in Christ. Od roku 2014 pôsobil ako rektor seminára sv. Cyrila a Metoda v Pittsburghu, kde vyučoval praktickú liturgiku. Jeho predchodcom v pozícii rektora bol terajší vladyka eparchie Passaic, kyr Kurt Burnette.  

Bol aj členom intereparchiálnej komisie pre hudbu a liturgiu, konzultorom eparchie, ako aj cirkevným notárom.

Vo svojom voľnom čase sa najviac vie uvoľniť pri hudbe. 

Biskupská vysviacka vladyku-nominanta Roberta M. Piptu sa uskutoční 8. novembra 2023 na sviatok sv. archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností.

Eparchia Parma

Viaceré gréckokatolícke farnosti na jej území majú viac ako 100 rokov, niektoré aj viac ako 125 rokov. Eparchia Parma vznikla 21. februára 1969, vyčlenením z biskupstva Pittsburgh. Prvým biskupom bol Emil Mihalik (1969 - 1982), ktorého rodičia pochádzali z Hrabského pri Bardejove. Druhým biskupom bol Andrew Pataki (1984 - 1995), ktorého po menovaní za biskupa eparchie Passaic nahradil ako tretí biskup Parmy vladyka Basil Schott (1996 - 2002). Po menovaní biskupa Schotta za metropolitu do Pittsburghu sa štvrtým sídelným biskupom stal John Kudrick (2002 - 2016), ktorého rodiča pochádzali z Kaluže pri Klokočove. Po jeho rezignácii eparchiu spravoval metropolita William Charles Skurla. Vladyka Milan Lach SJ spravoval eparchiu v rokoch 2017 – 2018 ako administrátor, a od roku 2018 do roku 2023 ako sídelný biskup. Po jeho menovaní za pomocného biskupa pre Bratislavu spravoval eparchiu až doteraz vladyka Kurt Burnette z eparchie Passaic ako apoštolský administrátor.

Z územia eparchie vznikla vyčlenením v roku 1981 vtedajšia eparchia Van Nuys, dnešná eparchia Ochrany Presvätej Bohorodičky vo Phoenixe.

Eparchia Parma sa rozprestiera na území dvanástich štátv amerického stredozápadu (Indiana, Illinois, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, Wisconsin,) a podľa štatistík má necelých 5000 veriacich, v 26 farnostiach, ktorým slúži 29 kňazov.

V eparchii Parma pôsobí viacero kňazov zo Slovenska. Ako prvý prišiel v roku 2004 otec Marek Višňovský. Okrem neho tu zo Slovenska pôsobia aj otcovia Michal Bučko, František Fedorišin, Róbert Jáger, Miron Keruľ – Kmec, Ján Maturkanič i Lukáš Mitro.

Novému vladykovi Robertovi gratulujeme a prajeme veľa síl a milosti pri tejto novej misii. Na mnohaja i blahaja lita, vladyko!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: bcs.edu, parma.org