Megszentelték a közösségi házat Nagytárkányban

Kassa, augusztus 12. (TSKE) 2023. augusztus 6-án Nagytárkányban, az Úr színeváltozásának ünnepén, a Szent Liturgia keretén belül került sor a közösségi ház megszentelésére és átadására valamint a templom búcsú ünnepére. A Szent liturgiát Milan Chautur nyugalmazott püspök atya vezetette, aki a liturgia elején megszentelte a közösségi házat is. Milan püspök atya prédikációjában az Úr színeváltozása ünnepének lényegét hangsúlyozta, jó nekünk itt lenni..."/Mt 17,1-9/. Még mi emberek ma is nyitott szemmel nézzük Krisztusba vetett hitünket , de gyakran eltakarják dolgok, amelyek nem engedik, hogy többet lássunk attól amit látunk. Krisztust hitünk egyfajta szimbólumaként fogjuk fel, mint „titokzatos embert”, aki sok ajándékot adhat, de elfelejtjük őt úgy látni, mint ahogy az apostolok látták őt a Tábor hegyen - vagyis hogy Istennek tekintsék, bár emberi testben. Ezután nem történhet meg pappal vagy hívővel, hogy Jézus helyébe állítja magát, és fontosabbnak érzi magát mint maga Krisztus."... A Szent Liturgia végén a helyi  Kaško Péter atya köszönetet mondott minden jótevőnek a segítségért, a közösségi házat felépítő cégnek, a ház felépítésében közreműködő híveknek. Ezután ünnepi körmenetre került sor a templom körül, melynek végén megszentelték a gyümölcsöket és végül miroválással zárodott az ünnepi Szent liturgia.

Fotó: Balog Dávid