Krížová cesta v Kojšove

Košice, 30. august (TSKE) Spomienka na predkov, ktorí ťažko pracovali v baniach, je vo farnosti Kojšov už dlhoročnou tradíciou. Aj toho roku sa zišli ráno 29.augusta o deviatej hodine Kojšovčania a pútnici, aby s modlitbou krížovej cesty kráčali v stopách tých, ktorí ťažko živili svoje rodiny. Zamyslenia viedol o. Jozef Matejovský, predseda Rady pre rodinu Košickej eparchie. Každé jedno slovo zamyslenia nachádzalo miesto  v srdciach veriacich, či už to bolo povedané prakticky z príkladov bežného života, alebo orientované na úryvok zo Sv. Písma. Na vrchu pri baníckom kríži všetci prítomní potom vytvorili eucharistické spoločenstvo, po ktorom nasledovala modlitba panychídy za zosnulých baníkov a chutné koláče v záverečnom agapé. Kristov kríž sa znovu stal na sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa kľúčom k modlitbe, spoločenstvu, spomienkam, ale aj pozvaním, aby ho veriaci s nádejou vedeli zobrať na svoje plecia a kráčať za Kristom v prichádzajúcom novom cirkevnom roku.

TSKE informova Tomáš Labanič

Foto: Zdeno Jenčuš a Tomáš Labanič