Posviacka bohostánku vo farnosti Košice - Furča.

Košice, 22. január (TSKE) V Nedeľu o Zachejovi 14. januára 2024 arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ, košický eparchiálny biskup, posvätil nový bohostánok v gréckokatolíckom chráme Božej Múdrosti vo farnosti Košice – Furča na sídlisku Dargovských hrdinov. V príhovore sa poďakoval dobrodincom, ktorí prispeli na nákup tohto bohostánku. Boli to miestni členovia Arcibratstva svätého ruženca a jeden bohuznámy darca. Po posvätení vladyka Cyril,  spolu s domácimi duchovnými otcami a veriacich slávil svätú liturgiu.

Bohoslužbu spevom sprevádzal miestny zbor sv. Teodora Studitu pod vedením Veroniky Gregovej. 

V homílií mimo iného vladyka vyzdvihol a pripomenul veriacim katarziu Zacheja, ktorý dospel k očisteniu svojej duše vplyvom zážitku stretnutia s Ježišom. Poukázal tiež na to ako sa aj z obyčajných ľudí môžu stať ľudia činní a zodpovední na rôznych postaveniach. Na záver miestny farár, o. Jozef Matejovský, poďakoval vladykovi Cyrilovi za posvätenie bohostánku, zaujímavú homíliu a zbor spolu s veriacimi zaspieval ďakovné piesne.

Mikuláš Gočik
Foto: Marián Horňák