Krížová cesta v Porube pod Vihorlatom

Košice, 21. marec (TSKE)Na 4. pôstnu nedeľu sa veriaci v Porube pod Vihorlatom stretli popoludní na krížovej ceste. Účastníci si vzájomne pomáhali niesť veľký drevený kríž po obci. Takto sa učili symbolicky ako Veronika či Šimon pomáhať si spolu niesť svoje kríže a toto potom aplikovať aj v reálnom živote.

TSKE informovala Andrea Geregová

Foto: Slavomír Gereg ml.