Ďalší starobylý kresťanský chrám v Turecku bol premenený na mešitu

Košice, 27. august (TSKE) Prešlo len niekoľko týždňov odkedy sa slávny chrám a donedávna múzeum Hagia Sofia v Istanbule (historickom Carihrade, či Konštantinopole) stal na základe rozhodnutia súdu a prezidentského dekrétu moslimskou mešitou. Minulý piatok, 21. augusta podpísal turecký prezident Erdogan dekrét, ktorým sa starodávny chrám Spasiteľa v Chora (súčasť dnešného Istanbulu) stal znova mešitou. Chrám  sa po páde mesta do rúk Turkov v roku 1453, rovnako ako iné chrámy, stal mešitou Kariye. Po Druhej svetovej vojne však slúžil ako múzeum. Názov Chora by sa dal dnes voľne preložiť ako „na poliach“, keďže v čase stavby bol mimo hlavného ruchu mesta a jeho pôvodných hradieb.

Prvý chrám bol postavený vo štvrtom storočí a prestavaný v rokoch 1077-81 a následne opäť rekonštruovaný po zemetrasení na počiatku 12. storočia. Chrám má prekrásne fresky zo 14. storočia. Známou je predovšetkým freska Anastasis - Vzkriesenie v bočnej kaplnke, či mozaiky v lodi chrámu, z ktorých najznámejšou je asi mozaika Zosnutia presvätej Bohorodičky. Zaujmú aj prekrásne kupoly. Práve tieto umelecké poklady boli obnovené za pomoci amerických historikov umenia Thomasa Whittemora a Paula A. Underwooda potom, čo sa z mešity stalo múzeum. Pre verejnosť sa múzeum otvorilo po renovačných prácach v roku 1958.

Neistá je budúcnosť týchto krásnych pamiatok byzantského umenia, ktoré priam volajú srdce človeka k modlitbe. Isté je, že počas islamských modlitieb budú musieť byť (aspoň tie s Kristom) zakryté. Tak, ako je tomu aj v chráme Hagia Sofia. Ostáva dúfať, že nedôjde k ich zničeniu.

Možno táto správa pôsobí smutne. Prekrásne poklady umenia oblažujú dušu. Isté však je, že doba sa mení. Je na nás, ako Kristových učeníkoch, byť ostražitými, aby sme nestratili skutočný poklad, ktorým je viera v Boha, ktorej sa nám dostalo. Inak spustnú chrámy nášho srdca. Veď už v evanjeliu u Mareka čítame o kráse jeruzalemského chrámu, ako sa z neho tešili Židia, na čo im Kristus povedal: „Keď vychádzal z chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: „Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby! Ježiš mu vravel: „Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené“ (Mk 13,1-2). Nech Pán požehná, aby sme si svoju vieru strážili viac ako kamienky z mozaiky, hoci veľmi ako krásnej.  

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Internet