Odpust Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove

Košice, 25. august (TSKE) V deň zakončenia sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky,  v nedeľu 23. augusta, veriaci z farnosti Trebišov slávili odpustovú slávnosť. Hlavným slúžiteľom arijerejskej svätej liturgie bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie a kazateľom vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Veriaci sa na odpustovú slávnosť pripravovali trojdňovou duchovnou obnovou, ktorú viedol otec Milan Záleha CSsR. Otec Záleha sa zameral na modlitbu Raduj sa Bohorodička..., povzbudzoval k pokániu a k tomu, aby veriaci nezabudli na skutočnosť, že Boh je s nimi ako v Eucharistii tak aj v ľuďoch.

V nedeľu začala slávnostná liturgia posviackou obnoveného interiéru chrámu. V homílii vladyka Milan povzbudil veriacich, aby nezabúdali na to, že okrem rekonštrukcie pozemského chrámu je v prvom rade dôležité budovať zdravé vzťahy v rodine, ktorá je základom dobrej morálky spoločnosti. V závere svätej liturgie sa veriacim prihovoril vladyka Cyril, ktorý ich pozval k tomu, aby stáli nohami pevne na zemi, ale svojho ducha povznášali k Bohu.

TSKE informoval Vladimír Hübler

Foto: Bibiána Semanová