Farský tábor v Herľanoch

Košice 21. august (TSKE) Deti a mládež z gréckokatolíckej farnosti Trebišov sa 9. – 13. augusta stretli na farskom tábore v Herľanoch. Po ubytovaní sa zoznámili s prostredím a pravidlami tábora, následne boli deti rozdelené do anjelských šíkov (skupiniek). Vďaka tomu v tábore mohli stretnúť anjelov, archanjelov, cherubínov, serafínov a mocnosti. Témou tábora bolo Vstaň s osobami (mocnosťami), ktorým sú vo východných cirkvách zasvätené jednotlivé dni počas týždňa. V pondelok tak účastníci začali s anjelským výcvikom, poobede si mohli získané zručnosti preveriť počas nesúťažnej aktivity deväťdesiat  minút v nebi. Program pokračoval utorkovým putovaním s Jánom Krstiteľom, ktoré bolo zavŕšené kreatívnymi činnosťami. Stredajší deň sa niesol v duchu spoznávania nebeskej Mamky. Pri tejto príležitosti si sestry baziliánky pripravili aktivity zamerané Presvätú Bohorodičku.  Osoba svätého Mikuláša bola na programe vo štvrtok, teda v posledný deň tábora. Do svojich domovov skrz záverečnú svätú liturgiu boli účastníci tábora vyslaní ako apoštoli – šíritelia radostnej zvesti evanjelia. 

TSKE informoval: Vladimír Hübler

foto: Vladimír Hübler