Posviacka kaplnky v Cirkevnej materskej škole blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku

Košice, 30. august (TSKE) V piatok 28.augusta vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, v priestoroch Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach, posvätil kaplnku zasvätenú tomuto mučeníkovi 20. storočia. Posviacky a slávnostnej svätej liturgie sa zúčastnil celý kolektív materskej školy. Pozvanie na túto slávnosť prijali aj otec František Puci, michalovský protopresbyter, otec Peter Čintala, duchovný správca farnosti Klokočov, jeromonach Teofan Tomáš Fischer a otec Maroš Dupnák CSsR.

Po zvyčajnom začiatku znel tropár k patrónovi materskej školy blaženému hieromučeníkovi Vasiľovi, ktorý nesklonil svoju hlavu a nebál sa mocných tohto sveta. Naplnený láskou ku Kristovi, položil svoj život za jednotu cirkvi. Známe sú jeho slová: „Aby všetci jedno boli“. Aj prítomní tak v tento deň skrze modlitbu vytvorili jednu rodinu. Srdcia, ktoré roky skrývali túžbu po posvätnom mieste, boli obdarené milosťou a požehnaním. Nasledoval samotný obrad posviacky oltára, počas ktorej všetci prítomní sa jednotným spevom modlili žalm 83: „...stúpajú a síl im stále pribúda...... blažený človek, ktorý sa spolieha na teba“. Na záver posviacky prítomní kňazi položili na prestol vrchnú plachtu, iliton, antimenzion, sväté evanjelium a úctyhodný kríž. Svätenou vodou kňaz kropil žertveník, vladyka okiadzal oltár i celú kaplnku. Po obrade posviacky oltára mohla byť v kaplnke prvý krát slávená svätá liturgia. Nasledovala posviacka kuchyne, kde v letných mesiacoch prebiehali rozsiahle rekonštrukčné práce a všetkých štyroch tried s ďalšími zrekonštruovanými priestormi. Autorom ikon, ktoré sa nachádzajú v kaplnke je  protodiakon Košickej eparchie Rastislav Varga, ktorý je zároveň duchovným správcom školy.

V závere vladyka poprial všetkým zamestnancom, aby v kaplnke nachádzali miesto pokoja a jednoty pri kresťanskej výchove detí. Tiež posilu a radu pri riešení pracovných, súkromných či iných životných problémov a starostí. Duchovný správca školy sa poďakoval  preosvietenému vladykovi, zamestnancom a pani riaditeľke.

 Cirkevná materská škola bola zriadená v roku 2004 v Topoľanoch a v roku 2008 bola premiestnená do Michaloviec, kde poskytuje vzdelanie a výchovu pre deti predškolského veku v štyroch triedach.

TSKE informovala Katarína Čintalová

foto: Eva Hrušovská