V eparchii Parma v USA odišli do dôchodku dvaja kňazi

Košice, 2. september (TSKE) V nedeľu 30. augusta 2020 odišli do dôchodku dvaja kňazi gréckokatolíckej eparchie Parma, ktorej vladykom je kyr Milan Lach SJ. Vo farnosti sv. Márie Magdalény vo Fairview Park, v štáte Ohio, bola rozlúčková liturgia s doterajším farárom, mitroforným protojerejom Johnom Kachubom. Za kňaza bol vysvätený v roku 1974.

Samotná farnosť vo Fariview Park vznikla v roku 1966 a jej súčasný chrám bol dokončený v roku 1994. Farnosť je situovaná na západ od Clevelandu a slúži veriacim, ktorí tu prišli z iných častí Clevelandu a štátu Ohio. Otec Kachuba bol mitrou vyznamenaný potom, ako si ho vladyka John Kudrick pred mnohými rokmi vybral za protosynkela. Práve on bol v tomto úrade vystriedaný rodákom zo Slovenska, otcom Marekom Višňovským. Po odchode z úradu ešte chvíľu pobudol v pastorácii. Na jeho miesto do Fariview Park prichádza otec Nathan Adams, vysvätený v roku 2019. So svojou manželkou vychováva päť dcér. Jeho prvým a doterajším pôsobiskom bolo miesto farského vikára (kaplána) pri farnosti Matky Božej v meste Cleveland. Vypomáhal aj v katedrálnej farnosti sv. Jána Krstiteľa v Parme a k nej pridružených farnostiach.

Druhým kňazom, ktorý odchádza do dôchodku v eparchii Parma je otec Robert Kelly. Pôsobil vo farnosti Matky Božej v Marblehead, v štáte Ohio. Otec Kelly vstúpil do seminára v roku 1996 vo veku 49 rokov. Kňazské svätenie prijal z rúk nebohého vladyku Basila Schotta OFM v roku 2000. Oficiálne do dôchodku odišiel spolu s otcom Kachubom už roku 2018, ale ostal spolu s ním vo farnosti, aby tak pastoračne pomohol potrebám vladyku Milana, a predovšetkým Božiemu ľudu.

Farnosť v Marblehead, ktorá leží na brehu jazera Erie, je jednou z najstarších v eparchii. Založená bola už v roku 1897, hoci súčasný chrám je z roku 1977. Práve tento chrám určil vladyka Milan Lach SJ za domovskú farnosť pre kópiu Klokočovskej ikony, ktorú dostal v roku 2018 od vladyku Milana Chautura CSsR v Košiciach. Súčasne sa v roku 2018 pri zdôraznení púte ako jedného z charakterov kresťanskej zbožnosti, stal rozhodnutím vladyku Lacha chrám v Marblehead jedným z troch miest eparchiálnych púti daného roku. Farnosť po odchode otca Kellyho bude dočasne spravovaná z neďalekej farnosti sv. Mikuláša v Lorain, Ohio.

I napriek príchodu viacerých nových kňazov, je v USA stále potreba ďalších povolaní. A to predovšetkým aj kvôli vzniku nových farností a filiálok s potenciálom stať sa farnosťami, predovšetkým pod vplyvom migrácie gréckokatolíkov za prácou. Biblické „žatva je veľká, ale robotníkov málo“ ostáva stále platnou skutočnosťou.

Otcom Johnovi a Robetovi za ich dlhoročnú pastoračnú službu, ako aj ostatným duchovným za ich horlivú prácu ďakujeme a v modlitbe voláme Na mnohaja i blahaja lita!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Internet