Prvé Zatiahni v škole - alebo Muž?! Čo to je?!

Košice, 24. september (TSKE) Občas potrebujeme ZATIAHNUŤ ručnú brzdu v živote, aby sme životom len tak nepreleteli. Potrebujeme ZATIAHNUŤ na hlbinu, ako by povedala Biblia, aby sme neostali na povrchu a žili život v jeho hĺbke. A niekedy je dobré ZATIAHNUŤ rolety na oknách, aby sme sa trocha oddelili od vonkajšieho sveta a mohli si oddýchnuť, načerpať a prísť na iné myšlienky.

Je to len niekoľko asociácií, pre ktoré nesie nový diskusný formát, ktorý odštartoval 22. septembra na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa, názov Zatiahni v škole. Ide o debaty so zaujímavými hosťami na rôzne témy o živote.

Prvým hosťom Zatiahni v škole bol muž, manžel, otec, bloger, tréner, mentor, autor projektu muzom.sk a veľa veľa iného,  Peter Podlesný. Medzi študentov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa zavítal, aby s nimi debatoval na tému „Identita muža“. Čo znamená byť mužom, ako sa z chlapca rodí muž, ako muž buduje vzťahy, ale i to, čo do sveta muža nepatrí,... to všetko boli témy, nad ktorými mohli študenti spolu s Petrom Podlesným uvažovať. Následne na to prišiel čas na otázky študentov. V nich sa mohli dozvedieť, čo Peter Podlesný radí mužom, ktorí stratili zmysel života, alebo aj to, v čom žena môže a v čom zasa nemôže pomôcť mužovi pri budovaní jeho identity.  

Si chlapec, ktorý sa bude celý život hrať, alebo muž, ktorý na seba prevezme úlohy chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť? Chceš byť neustále si užívajúcim Petrom Panom uväznený v krajine Nekrajine, alebo budeš žiť skutočnú realitu života, ktorá od Teba aj niečo vyžaduje? Chceš tvoriť skutočné vzťahy, alebo sa uspokojíš s ich virtuálnou napodobeninou?  A vy ženy, chcete mať vedľa seba muža, alebo chlapca, o ktorého sa bude treba celý život starať? ... iba zopár otázok, nad ktorými môžu študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa uvažovať po prvom Zatiahni v škole.

TSKE informoval Milan Kmec

Foto: Laura Francková