Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi navštívil bohosloveckú školu v Maďarsku

Košice, 25. september (TSKE) Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Arcibiskup Demetrio Gallaro, 10. septembra navštívil spolu s vladykom Manuelom Ninom, exarchom pre katolíkov byzantského obradu v Grécku Vysokú školu sv. Atanáza v maďarskom meste Nzíregyháza.

Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti otvorenia akademického roka 2021-2022. tejto vzácnej návšteve napomohlo aj stretnutie východných katolíckych biskupov Európy, ktoré sa tohto roku uskutočnilo v Budapešti. Vysoká škola sv. Atanáza má svoje počiatky v roku 1950, kedy po zatvorení seminárov v Užhorode a Prešove, biskup Mikuláš Dudáš OSBM rozhodol o zriadení vlastného inštitútu pre výchovu kňazského dorastu. Rektorom školy je cirkevný historik, o. Dr. Tamás Véghseő. 

Pri návšteve otca arcibiskupa Gallara zaznela prednáška milánskeho profesora Vita Limoneho o patristickej exegéze. Samotný arcibiskup uviedol, že dáva veľký význam práci tejto inštitúcie. Vyzval, aby sa o poklady východnej tradície delili prednášajúci aj študenti s ostatnými, nakoľko to nie je len krásna ozdoba, ktorá má byť uložená v pokladnici. Na záver udelil požehnanie všetkým prítomným.

Vladyka Nin pozná veľmi dobre Vysokú školu sv. Atanáza, nakoľko viacerí jej prednášajúci boli kedysi študentami Pápežského gréckeho kolégia, v ktorom pôsobil ako rektor a teda ho s vyučujúcimi školy spájajú osobné kontakty. A to vrátane o. Mikuláša Ďurkoviča, ktorý mnoho rokov pôsobil aj v Košickej eparchii. Navyše od tohto akademického roka bude biskup Nin vyučovať v rámci postgraduálnych štúdii patristiku, a to predovšetkým s ohľadom na sýrsku časť tradície cirkevných otcov.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Tibor Szilágyi - Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola