Pozvánka na otvorenie Jubilejnej brány v Klokočove

Areál pútnického miesta v Klokočove je ozdobený Jubilejnou bránou, ktorú na Fatimskú sobotu 4.1.2020 o 9,30 h za hlaholu zvonov chrámov Košickej eparchie otvoríme, duchovne spojení so všetkými farskými cirkevnými spoločenstvami Košickej eparchie, a so všetkými ľuďmi dobrej vôle, ktorí sa k nim pridajú. Chceme tak ponúknuť možnosť zamerať sa spoločne, ako jedna rodina, na slávnosť otvorenia Jubilejnej brány nášho pútnického miesta či osobnou účasťou na slávnosti v Klokočove, osobnou modlitbou vo svojich rodinách alebo sledovaním priameho prenosu slávnosti prostredníctvom Rádia Lumen; TV-Zemplín (Logos).

Pozvanie na túto slávnosť prijal vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý prednesie slávnostnú homíliu a odovzdá oficiálny dekrét Apoštolskej penitenciárie o udelení duchovných dobier prislúchajúcich tomuto miestu pre všetkých pútnikov počas Jubilejného roka v Klokočove.

Všetci veriaci sú povzbudzovaní zamerať sa spoločne, ako jedna rodina, na slávnosť otvorenia Jubilejnej brány pútnického miesta. Môžu tak urobiť týmito spôsobmi:
1. Aktívnou osobnou účasťou na slávnosti v Klokočove;
2. Osobnou modlitbou vo svojich rodinách, nakoľko táto sobota zapadá do slávenia sviatkov Bohozjavenia, a každá farnosť zaiste bude mať bohatý sviatočný duchovný program vo vlastnom chráme.
3. Sledovaním priameho prenosu slávnosti prostredníctvom Rádia Lumen či TV-Zemplín (Logos).

Slávnosť otvorenia Jubilejného roka bude zvýraznená i tým, že v túto sobotu o 9,30 h sa rozozvučia zvony vo všetkých chrámoch Košickej eparchie.