Prehliadka vianočného folklóru v Nacinej Vsi

Košice, 31. december (TSKE) V Nacinej Vsi sa v nedeľu po Narodení Pána 29. decembra uskutočnil 13. ročník regionálnej duchovnej prehliadky vinšov, kolied, duchovných piesní a vianočných hier pod názvom Christos raždajetsja. Podujatie organizačne zastrešili Spolok sv. Cyrila a Metoda, miestna gréckokatolícka farnosť a obec Nacina Ves.

Prítomných na úvod pozdravili starosta obce Anton Šandor a predseda spolku otec Michal Hospodár. Podujatie moderovala Alžbeta Záhorská. Prehliadku svojím vystúpením otvorila domáca ženská folklórna skupina Radosť, spievajúca cirkevnoslovanské koledy. Spestrením programu bolo vystúpenie Zboru sv. Michala z Michaloviec, ktorý predviedol aj chorály v latinčine. Nasledovalo vystúpenie Zboru sv. Michala archanjela spolu s detským zborom Cherubín z Trebišova. Scénka detí s využitím symboliky svetla sviec poukázala na potrebu budovania cností v každodennom živote. Vianočné pásmo vinšov, spevov a tieňohry predviedla folklórna skupina Rokyca z Petroviec nad Laborcom. Svoj repertoár vianočných kolied citlivo predviedlo ženské spevácke trio z Pavloviec nad Uhom. Tradične svojím vystúpením program prehliadky obohatili ženská folklórna skupina Moravančan a spevácka folklórna skupina Čemerňanka z Pustého Čemerného.

Spoločný spev koledy V Viflejemi novina ukončil vydarené podujatie, ktoré priblížilo prítomným tajomstvo Vianoc a posilnilo ich radosť z viery. Nakoniec miestny duchovný otec Radoslav Záhorský odovzdal vedúcim zborov pamätné listy a spomienkové publikácie.

TSKE informoval Michal Hospodár.

Foto: Ján Poprik, Kristína Mandelová