Slávnostné otvorenie školského roka vo Veľkých Slemenciach

Košice, 6. september (TSKE) V nedeľu 3. septembra 2023 otvorili v Cirkevnej materskej škole sv. Efréma s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Slemenciach nový školský rok. Slávnosť začala svätou liturgiou o 15:00 hod. v miestnom chráme Zostúpenia  Svätého Ducha, ktorú slávil synkel pre maďarských veriacich o. Vojtech Boháč spolu s dekanom maďarského protopresbyterátu o. Jozefom Vaszilym a miestnym farárom o. Zsoltom Szabó. V homílii sa maďarský synkel prihovoril prítomným deťom, učiteľkám, ako aj rodičom a poprial požehnaný nový školský rok. Po liturgii duchovný správca školy o. Zsolt Szabó udelil deťom aj pedagógom požehnanie. Po spoločnom otvorení školského roka sa deti a rodičia s radosťou, ale aj očakávaním presunuli do škôlky, kde ich privítala riaditeľka Mgr. Aneta Kecskésová, ktorá všetkým deťom, učiteľom a rodičom, popriala do nového roka 2023/2024 hojnosť Božieho Ducha a Jeho darov, mnoho úspechov, síl, radostí a veľa spoločných zážitkov.

Foto: Mgr. Aneta Kecskésová