Formačné stretnutie trvalých diakonov

Košice, 13. október (TSKE) V rámci permanentnej formácie trvalých diakonov sa 12. októbra uskutočnilo stretnutie piatich trvalých diakonov Košickej eparchie s moderátorom o. Michalom Hospodárom. Pri spoločnom slávení sv. liturgie v Kaplnke Troch svätiteľov sestier baziliánok v Sečovciach sa prítomní navzájom povzbudili v spoločnom kráčaní vo viere. V praktickej časti formácie moderátor predložil niektoré praktické aspekty liturgickej služby diakonov na diskusiu a zjednotenie. Diakoni sa navzájom pozdieľali zo svojho osobného života a cirkevnej služby. K doterajším trvalým diakonom pribudol nedávno vysvätený Sergej Sabov z farnosti Košice – Furča. Spoločná modlitba a prezretie kláštora ukončili toto stretnutie. Vďaka za milé prijatie patrí ctih. sestre predstavenej viceprovincie Naukracii Zavackej OSBM.

TSKE informoval Michal Hospodár