Nový diakon pre gréckokatolíkov v Košiciach

Košice, 2. október (TSKE) V sobotu 30. septembra vladyka Cyril Vsiľ SJ, arcibiskup - košický eperchiálny biskup  udelil vyššie svätenie - diakonát v chráme Božej Múdrosti (farnosť Košice-Furča).  Prvý stupeň kňazstva prijal subdiakon Sergi Sabov pochádzajúci z Mukačevskej eparchie. 

V homilií vladyka Cyril vyzdvihol úlohu diakona ako toho,  ktorý komunikuje medzi ľudom a svätyňou. Diakon prednáša jednotlivé úmysly, za ktoré sa Boží ľud spoločne modlí a takto skladá k Ježišovým k nohám všetky ťažkosti, túžby, očakávania a ďakuje za všetky dary, ktoré veriaci dostali. Touto službou sa pripravuje  na ďalší stupeň kňazstva, kde nebude konať už len v mene Cirkvi, ale v zastúpení Krista - in persona Christi. Svätú liturgiu obohatil katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej. 

Sergi Sabov pochádza z farnosti Narodenia Presvätej Bohorodičky Mukačevo – Rosvigovo. Študoval na Gréckokatolíckej teologickej akadémii blaženého Teodora Romžu v Užhorod, v Collegium Bobolanum, Pápežská teologická fakulta vo Varšave a na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Ľubline.  Do gréckokatolíckej farnosti na Furči sa prisťahoval so svojou rodinou koncom roka 2022. Do jeho novej služby mu vyprosujeme veľa Božích milostí.


TSKE Informoval Samuel Dávid Bombár

Foto: Samuel Dávid Bombár