Trojakcia na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda

Košice, 9. október (TSKE) Štvrtok a piatok 5. a 6.októbra sa na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach niesol v znamení každoročnej TROJ – AKCIE.

V prvý deň ju otvorila slávnostná IMATRIKULÁCIA nových prvákov. Celý večer sa niesol v duchu tanca, spevu, hudby, kvízov, scénok a príjemnej slávnostnej atmosféry. Druháci pripravili prvákom nezabudnuteľný „oscarový“ večer, na ktorý, veríme, budú ešte dlho s úsmevom a nostalgiou spomínať.

Večer a noc pokračovali druhou časťou – NOCOU V ŠKOLE. Duchovný správca otec Martin Mati spolu s tímom učiteľov pripravil zaujímavý formačný program, ktorého sa zúčastnila stovka mladých. Večerné a nočné hodiny boli popri osobnej 24-hodinovej reťazovej adorácii a rozhovoroch obohatené aj o prítomnosť evanjelizačného tímu v zložení: Mgr. Peter Naňo (salezián, školiteľ, kouč), Mgr. Eva Rušínová (saleziánka, školiteľka, formátorka, koučka) Mgr. Dana Čopanová (pedagogička, školiteľka). Ich prednáška na tému „V Z – Ť A H Y“ bola veľmi pútavá a aktuálna.

V piatkové ráno sa všetci zobudili do tretej časti – TEPLÁKOVÉHO DŇA, ktorý bol veselým a pohodovým zakončením celej akcie.

TSKE informovala Alena Szakalová

Foto: Lucia Grinčová