9. víkend Animátorskej školy skupiny Alfa

Košice, 24. január (TSKE) Účastníci víkendovej Animy skupiny Alfa, ktorá sa konala 17. – 19 januára,  sa učili pod vedením Viliama Krunku, odborníka v oblasti ľudských zdrojov, lepšie využívať svoj čas. Okrem zlepšovaniu časovej organizácie, sa venovali prezentácii na verejnosti a nastavovaní si osobných cieľov do budúcnosti.

Zvyšok víkendu sa niesol už v tradičnom duchu. Po nedeľnej svätej liturgii v Cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Dvoriankach, nasledovala v centre pre účastníkov katechéza otca Milana Kmeca o radikálnej zmene postihujúcej apoštolov krátko po tom, ako stretli Ježiša Krista. Spoločne si po tom túto situáciu preniesli do bežného života a rozmýšľali nad vlastnou radikálnou zmenou.

TSKE informovala Sidónia Tormová.

Foto: Juraj Gereg