Po prvýkrát ZJEDNOTENÍ

Košice, 24. január (TSKE) Zjednotení je nový formát modlitbových stretnutí Rady pre mládež Košickej eparchie. Nimi chce každú druhú nedeľu v mesiaci zjednocovať mladých v modlitbe s Nebeským Otcom a jeho vôľou pre človeka, medzi sebou navzájom, s Cirkvou i so všetkými, za ktorých prináša Bohu prosby.

Prvé stretnutie Zjednotení sa konalo v nedeľu 19. januára v Cerkvi Božského srdca v Hriadkach, na križovatke štyroch smerov Zemplína. Aj miesto malo poukázať na túžbu zjednocovať sa, byť otvorený pre všetkých a prinášať požehnanie do všetkých častí Košickej eparchie. Keďže tieto stretnutia sú vnímané ako dar Jubilejného roka Košickej eparchie zasväteného 350. výročiu slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove, odštartovali ich účastníci s Máriou.

Stretnutie začalo biblickým rozdelením piatich chlebov medzi prítomnými. Následne na to začala modlitba Paraklisu – prosebného kánona k Presvätej Bohorodičke. V katechéze sa na príklade Márie učili vnímať Slovo, ktoré sa v chce počať i zrodiť, a teda naplniť človeka a posúvať do dokonalosti. Po katechéze bol priestor na osobné stíšenie a modlitbu s vybratými časťami Písma. Tak nasledoval čas v skupinkách venovaný vzájomnému zdieľaniu sa. Napokon modlitbové stretnutie Zjednotení vyvrcholilo pobožnosťou s prosbami pred Eucharistiou.

Ďalšie stretnutie Zjednotení sa bude konať 9. februára o 16:00 v Hriadkach.

TSKE informovala Rada pre mládež Košickej eparchie

Foto: Vojtech Riník