Novoročné stretnutie maďarských gréckokatolíkov v Košiciach

Košice, 27. január (TSKE) Spoločenstvo maďarských gréckokatolíkov pri Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa 26. januára zišlo po obedňajšej maďarskej liturgii na svoje tradičné novoročné stretnutie v spoločenských priestoroch farskej budovy.

Na úvod liturgie, ktorú slávil otec Vojtech Boháč st., sa veriacim prihovoril vladyka Fülöp Kocsis, hajdúdorožský arcibiskup a metropolita. Vyjadril úprimnú radosť nad stretnutím s veriacimi, s ktorými zdieľa spoločný obrad, spiritualitu aj materinský jazyk. Zároveň ich povzbudil ku zachovávaniu týchto troch aspektov života veriaceho človeka a vyjadril nádej, že pod vedením obidvoch košických vladykov sa im to bude aj naďalej dariť.

Pozvanie na novoročný prípitok prijali obaja košickí vladykovia, ktorí prišli aj so vzácnami hosťami: apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Giacomom Guidom Ottonellom, hajdudorožským arcibiskupom a metropolitom Fülöpom Kocsisom v sprievode protosynkela a diakona, s košickým protosynkelom archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, sekretárom a hovorcom Košickej eparchie otcom Martinom Mrázom, maďarským protopresbyterom otcom Józsefom Vaszilym s manželkou a ďalšími hosťami.

Administrátor maďarských gréckokatolíkov v Košiciach otec Vojtech Boháč ml., sa poďakoval vzácnym hosťom za poctu a povzbudenie, ktoré prejavili svojou prítomnosťou malému, ale životaschopnému maďarskému spoločenstvu. Po slávnostnom „Éljen soká – Mnohaja ľit“ všetkým prítomným sa rozprúdila živá debata, spojená so slávnostným prípitkom.

TSKE informoval Vojtech Boháč.

Zdroj foto: Spoločenstvo maďarských gréckokatolíkov v Košiciach