Farský karneval v Nacines Vsi

Košice, 21. február (TSKE) Vo farnosti Nacina Ves sa 2. februára konal už 15. ročník farského karnevalu. S touto tradíciou začal ešte vtedajší správca farnosti otec Pavol Obraz a veriaci si ju osvojili natoľko, že v nej pokračujú dodnes. Je to milé stretnutie ľudí, ktorí sa chcú potešiť so svojimi deťmi, vnúčatami i pravnúčatami. Vďaka štedrým miestnym sponzorom je vždy pripravené prekvapenie v podobe rôznorodých cien, i sladké odmeny pre masky. Staršie študentky, animátorky, si pre deti, rodičov aj starých rodičov pripravujú zábavné súťažné disciplíny. Aj tento rok to bolo požehnané popoludnie strávené v kruhu veriacich rodín farnosti.

Miroslava Záhorská
foto: Kristína Mandelová