Prežívanie týždňa manželstva na košickom sídlisku Furča

Košice, 20. február (TSKE) Gréckokatolícka farnosť Božej Múdrosti a rímskokatolícka farnosť Svätej rodiny spoločne pripravili pre manželov v rámci Národného týždňa manželstva 10. – 16. februára bohatý program. V pondelok sme si počas biblického večera vypočuli prednášku Róberta Lapku na tému Príbeh Tobiho a Sáry v Knihe Tobiáš. V utorok sa v Cerkvi Božej Múdrosti na počas svätej liturgie prihovoril otec Aurel Halajčík, farár rímskokatolíckej farnosti. Záver večera patril Akatistu požehnania rodín. V stredu na svätej omši v rímskokatolíckom chráme Svätej rodiny homíliu predniesol otec Jozef Matejovský, farár gréckokatolíckej farnosti a súčasťou bola obnova manželských sľubov. Štvrtkový večer patril manželskému tancu.

Vyvrcholením bola piatková Valentínska večera, počas ktorej zazneli svedectvá siedmich manželských párov.

 

TSKE informoval Jozef Matejovský.

Foto: Marián Horňák