Národný týždeň manželstva na Ťahanovciach

Košice, 18. február (TSKE) V týždni od 10. do 16. februára, ktorý niesol prívlastok Národný týždeň manželstva, sa zapojila aj farnosť Košice-Ťahanovce. Pre manželov bola počas celého týždňa pripravená ponuka podujatí a modlitieb, aby mohli spolu osláviť, prehĺbiť a povzbudiť svoje manželstvo. Pracovný týždeň sa niesol v duchu modlitieb za manželstvá, na ktoré sa pamätalo pri svätých liturgiách, homíliách, ale aj v Akatiste požehnania rodín s prosbami, ktoré manželia prinášali do chrámu, či v dobrovoľnom pôstnom dni za manželského partnera.

V piatok podvečer bola hlavným bodom svätá liturgia s tematickou homíliou o tajomstve manželstva a obnova manželských sľubov. Večerný program pokračoval druhým ročníkom Bowlingového turnaja manželov.

Vyvrcholením týždňa bola sobotná Manželská večera “Večer príbehov”. Tento moderovaný večer odzrkadľoval spoločné spomínanie manželského páru na “Náš príbeh”.

Týždeň bol zakončený slávnostnou svätou liturgiou za manželstvá farnosti, po skončení ktorej boli slávnostne požehnávané a obdarované páry, ktoré v tomto roku prežívajú okrúhle výročie. Bodkou bolo nedeľné manželské popoludnie v Pastoračnom centre pri káve, koláči a spoločenských hrách.

TSKE informoval Ján Fedorišin.

Foto: Ján Fedorišin