Manželský večer v Nacinej Vsi

Košice, 21. február (TSKE) V prvý deň Národného týždňa manželstva, 10. februára, sa manželské páry farnosti Nacina Ves stretli už po štvrtý krát na farskom manželskom večeri. Stretnutie začalo modlitbou Akatistu požehnania rodín. Nasledovala večera vo dvojiciach so vzájomným zdieľaním sa manželov. Miestny farár otec Radoslav Záhorský si pre zúčastnených pripravil prednášku  na tému 5 jazykov lásky. Večer zakončil film Vzoprieť sa obrom, veď každé manželstvo má občas pred sebou pomyselného obra, ktorého však s Božou milosťou dokáže poraziť.

TSKE informovala Miroslava Záhorská.
Foto: archív farnosti