Predstavili projekt Pútnického centra Klokočov

Košice, 20. február (TSKE) Vo štvrtok 13. februára predstavila Košická eparchia v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove víziu areálu Pútnického miesta v Klokočove, ktorej prvou etapou má byť projekt rekonštrukcie budovy Pútnického centra. Pozvanie na toto stretnutie prijali zástupcovia štátnej správy a samosprávy, podnikatelia ako aj osoby činné vo verejnom živote.

V prvej etape realizácie celkovej vízie pútnického areálu by malo v novozrekonštruovaných priestoroch vzniknúť adekvátne zázemie pre prijímanie návštevníkov Pútnického miesta Klokočov, polyfunkčná aula, informačné centrum a hygienické zariadenia spĺňajúce moderné štandardy. Pútnické centrum má však slúžiť aj ako ubytovacie zariadenie pre tých, ktorí by  chceli na brehoch Zemplínskej Šíravy absolvovať duchovné cvičenia, prípadne iným spôsobom podporiť rozvoj náboženského turizmu pod Vihorlatom. Maximálna ubytovacia kapacita má poslúžiť až 40 pútnikom.

Súčasťou prezentačného večera bolo aj priblíženie minulosti i súčasnosti pútnického Klokočova. V premiére si prítomní mohli pozrieť krátky dokument, ktorý o Klokočove a jej ikone pripravilo o.z. Byzantinos. V ďalšej časti programu štyria konkrétni benefaktori/dobrodincovia priblížili svoj vzťah ku Klokočovu a dôvody svojej podpory tohto projektu. Zároveň boli predstavené aj iné formy podpory, ktorou môže širšia verejnosť prispieť k obnove Pútnického areálu. Program zahŕňal aj kultúrnu vložku v podobe skladieb v podaní Kňazského zboru Košickej eparchie, umeleckých predstavení študentov Základnej umeleckej školy sv. Cecílie zo Sečoviec a krátkych programov tria Labirsky beťare a speváka Štefana Šteca.

Celé podujatie bolo jednou z ďalších realizovaných aktivít Košickej eparchie v rámci Jubilejného roka 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove.

TSKE
Foto: vizualizácia projektu