Návšteva gréckokatolíkov v Londýne

Košice, 18. február (TSKE) Zástupcovia Košickej eparchie navštívili v Mäsopôstnu nedeľu 16. februára gréckokatolíckych krajanov v Londýne.

Svätú liturgiu v slovenskom, bieloruskom a staroslovienskom jazyku slúžili spolu s miestnym kňazom a správcom otcom Siarhiejom Stasievichom, ktorý je hostiteľom slovenskej gréckokatolíckej komunity. Otec Siarhiej, ktorý sa trpezlivo učí slovenský jazyk, sa vyjadril, že s radosťou okrem jeho bieloruských veriacich slúži aj slovenskej komunite.

V homílii bolo veriacim zdôraznené, že človek nie je pánom svojho život a jeho význam vo vesmíre je zanedbateľný. Jeho význam vyplýva z Božej lásky. Preto aj jedinou správnou odpoveďou je túžba po Bohu a večnosti v ňom. Varovnou zostáva skutočnosť, že raz príde koniec všetkému a človek sa postaví pred súdnu stolicu a vtedy bude rozhodujúce to, aký vzťah vytváral so svojim Bohom. Výsledkom toho vzťahu bude večné ponorenie do prekliatia alebo láskyplného objatia.

Diabol však chce človeka odviesť od tohto vzťahu, zmeniť aj zákony podstaty človeka – muža a ženy. Najlepším prostriedkom je pokánie, ktorá aj Presvätá Bohorodička často pripomína. Po svätej liturgii sa všetci stretli na zvyčajnom spoločnom pohostení, kde si prediskutovali tamojšie organizačné záležitosti a hľadali spoločnú cestu vpred.

TSKE informoval Marek Vojčík.

Foto: MV