Karneval v rámci detského SNA

Košice, 18. február (TSKE) V rámci detských stretnutí Sečovského protopresbyterátu – detský SEN (Sečovce evanjelium nasledujú) – sa 16. februára konalo druhé takéto stretnutie, ktoré sa nieslo v karnevalovom duchu. V kultúrnom dome v Sečovciach boli pre deti pripravené Erkotance, súťaže, maľovanky i tombola. Spoločné stretnutie vyvrcholilo modlitbou.

TSKE informovala farnosť Sečovce.

Foto: Farnosť Sečovce