Prvá farská charita v Košickej eparchii

Košice, 20. február (TSKE) Pri svätej liturgii na Mäsopôstnu nedeľu, ktorá sa niekedy nazýva aj Nedeľou o poslednom súde, 16. februára ako zástupca Košickej eparchie navštívil otec Vladimír Tomko, emeritný košický protosynkel a bývalý dlhoročný riaditeľ Košickej eparchiálnej charity, farnosť Košice–Furča, aby predniesol Schvaľovací dekrét, ktorým bola týmto dňom schválená farská charita v tejto farnosti. Stala sa tak prvou farskou charitou na území Košickej eparchie vôbec.

V úvode slávenia svätej liturgie zároveň posvätil novú čašu, diskos, ďalšie bohoslužobné nádoby a chrámové zástavy.

Po svätej liturgii bol prečítaný Schvaľovací dekrét, ktorý následne prijal miestny farár otec Jozef Matejovský, ktorý je zároveň aktuálnym riaditeľom Košickej eparchiálnej charity.

Poslaním farskej charity je budovanie spoločenstva vo farnosti, uskutočňovanie charitatívneho poslania Cirkvi, preukazovanie skutkov dobročinnej lásky a zasadzovanie sa za zmiernenie a odstránenie materiálnej, duševnej a duchovnej chudoby človeka. Čiže praktické napĺňanie Kristovho podobenstva o poslednom súde.

Ako uviedol Metod Kamlár, koordináror farských charít v Košickej eparchii, je nádej, že farské charity budú postupne vznikať aj v ďalších farnostich Košickej eparchie.

TSKE informoval Jozef Matejovský.
Foto: Marián Horňák