V Bazilike minor v Michalovciach sa uskutočnila slávnosť Košickej eparchie

Košice, 1. jún (TSKE) V posledný májový víkend 30. - 31. mája sa v michalovskej Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha uskutočnila slávnosť Košickej eparchie pri príležitosti oslavy tohto chrámového sviatku. Kvôli hygienickym opatreniam spôsobeným pandémiou COVID 19 sa celé odpustové dvojdnie konalo s obmedzeným počtom veriacich a kňazov. Program bol vysielaný v priamom prenose TV Logos a TV Zemplín. Sobotnú večernú liturgiu sprostredkovalo svojim poslucháčom aj rádio Lumen.

Odpustový program sa začal v sobotu večer modlitbou posvätného ruženca a pokračoval veľkou večierňou s lítiou – požehnaním chlebov, pšenice, vína a oleja. Po večierni v sprievode z kláštora vošiel do chrámu sprievod biskupov a kňazov s asistenciou, čím začala archijerejská svätá liturgia. V úvode svätej liturgie sa prvýkrát po päťdesiatich dňoch celé zhromaždenie na kolenách pomodlilo k Svätému Duchu úvodnú modlitbu všetkých byzantských bohoslužieb: Kráľu nebeský.

Vo svojej kázni vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie „sede plena“, sledoval vytváranie spoločenstva Cirkvi a jej verejné účinkovanie v čase Zostúpenia Svätého Ducha. Vychádzajúc zo Skutkov apoštolov poukázal na údiv ba až pohoršenie, ktoré spôsobili apoštoli. Kvôli tomu, že boli plní Svätého Ducha, niektorí ich odsúdili ako pijanov a bláznov, no iní žasli a na ich kázanie sa obrátili. Už prvotná cirkev bola skúšaná a zastrašovaná, najprv výsmechom, potom výsluchmi a vyhrážkami, tvrdými slovami a zákazmi a nakoniec aj kameňovaním a mučením. O týchto skúškach kresťania vedeli a vedia od Ježiša Krista, pretože sám potvrdzuje, že sluha nie je väčší ako pán. A tieto skúšky zažíva Cirkev aj dnes vo forme výsmechu a hanobenia.

Sobotný duchovný program zakončila modlitba Akatistu k Svätému Duchu.

Nedeľa sa začala sviatočnou utierňou, po ktorej nasledovala cirkevnoslovanská svätá liturgia slávená archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, protosynkelom Košickej eparchie. Vo svojej kázni vyzval veriacich k hrdosti na svoju gréckokatolícku cirkev, ktorá je tiež spoločenstvom zrodeným a pôsobiacim zo Svätého Ducha.

Odpustová slávnosť v bazilike michalovských redeptoristov vyvrcholila nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorú opäť slávili obidvaja košickí vladykovia. V kázni sa prítomným veriacim i divákom pri televíznych obrazovkách prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Vychádzal z tajomstva sviatku Zostúpenia, ktoré do apoštolov vlialo silu Ducha – z ustráchaných a smutných apoštolov sa po zotrvaní na modlitbách a lámaní chleba stali nebojácni rečníci, ktorí už nehovorili zo svojej svetskej múdrosti, ale ohlasovali Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Povzbudil veriacich k modlitbe k Svätému Duchu a opätovnému prichádzaniu do chrámov najmä v čase neistoty, ktorú prináša dnešná doba. Za príklad im dal blažených hieromučeníkov Pavla a Vasiľa i redemptoristu Metoda Dominika Trčku, ktorí nasledovali Ježiša až do konca.

Archijerejské sväté liturgie počas obidvoch dní svojim spevom sprevádzal Chrámový zbor sv. Jozefa pod vedením dirigentky Márie Gofusovej.

Popoludní sa v bazilike zišli mladí Košickej eparchie na formačnom stretnutí s názvom Zjednotení. Stretli sa, aby sa zjednotili a zišli podobne ako apoštoli vo večeradle a modlili sa za Cirkev – za jej predstavených i za seba, ako súčasť jej mystického Tela. Stretnutie začali pred eucharistiou a nasledovala krátka katechéza a spoločný čas v malých skupinkách.

Odpustová slávnosť i stretnutie mladých vyvrcholilo modlitbou večierne, ktorá okrem stálych častí a prosieb obsahovala tri obsiahle a bohaté modlitby k Svätému Duchu a osobitné prosby.

TSKE informoval Richard Fučko.
Foto: Maroš Dupnák