Zasadanie Rady pre mládež Košickej eparchie

Košice, 17. Jún (TSKE) V Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa 15. – 16. júna konala porada Rady pre mládež Košickej eparchie. Medzi hlavné témy rokovania patrili blížiace sa aktivity pre mladých ako letné stretnutia mládeže Camp Eparchie 2020, Odpust Centra, modlitbové stretnutia Zjednotení, či otvorenie nového ročníka animátorskej školy. Taktiež sa hodnotili aj doterajšie aktivity Rady pre mládež na protopresbyterskej a eparchiálnej úrovni a tiež aktivity počas koronakrízy ako Kvetný víkend NAŽIVO, Odpust mladých NAŽIVO, výzva Vstaň s Božím slovom, či štvortýždňová online duchovná obnova pre animátorov Košickej eparchie Vstaň vo viere.

Dvojdňová porada ponúkla priestor nielen na debatu o praktických otázkach pastorácie mladých, ale tiež priestor na osobné zdieľanie sa členov Rady a spoločnú modlitbu.

Radu pre mládež Košickej eparchie tvoria kňazi a laici zastupujúci jednotlivé protopresbyteráty Košickej eparchie, zástupcovia reholí pôsobiacich na území Košickej eparchie, duchovní správcovia cirkevných škôl Košickej eparchie a kňazi a laici poverení špeciálnymi oblasťami v pastorácii mládeže.

TSKE informoval Milan Kmec.
Foto: archív Rady pre mládež Košickej eparchie