V Košickej eparchii vysvätili prvých stálych diakonov

Košice, 5. júl (TSKE) Počas júlovej fatimskej soboty sa na Eparchiálnom pútnickom mieste v Klokočove uskutočnili diakonské vysviacky. Z rúk arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, prijali diakonské svätenie traja poddiakoni: Patrik Pankulics, Martin Vasko a Stanislav Bamburák. Okrem prvého, ktorý je absolventom Kňazského seminára v Prešove,  sú ďalší dvaja menovaní laickí kandidáti a teda prví trvalí diakoni Košickej eparchie. Obidvaja trvalí diakoni museli absolvovať teologické štúdia a následne prešli trojročnou formačnou prípravou. Aj po prijatí diakonátu si zachovajú svoje civilné zamestnanie a budú vypomáhať vo farnostiach Košickej eparchie.

V homílii sa všetkým prítomným prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Pozval nových diakonov ako aj všetkých prítomných, aby sa podľa príkladu Presvätej Bohorodičky stali tichými, ale aktívnymi Božími služobníkmi v tomto svete.

V závere archijerejskej svätej liturgie sa všetci prítomní pomodlili nový Moleben pred klokočovskou ikonou Presvätej Bohorodičky. 

Celú slávnosť svojim spevom doprevádzal Chrámový zbor sv. Jozefa z Michaloviec pod vedením jeho dirigentky Márie Gofusovej.


TSKE
Foto: Dávid Kováč