V Maďarsku vzniká nové múzeum gréckokatolíckeho umenia

Košice, 2. september (TSKE) V predvečer nového cirkevného roka, v pondelok 31. augusta, informovalo teologické kolégium sv. Atanáza v meste Nyíregyháza o tom, že v tesnej blízkosti kolégia sa začalo s výstavbou budovy nového Gréckokatolíckeho múzea umenia, ako aj domu sv. Atanáza pre hostí. Tento projekt tak otvára novú éru v dejinách gréckokatolíckej metropolie v Maďarsku, ktorú tvorí Hajdudorožská archieparchia so sídlom v Debrecíne, a jej podriadené eparchie v mestách Nyíregyháza a Miskolc.

Samotné teologické kolégium sv. Atanáza vzniklo v roku 1950 ako odpoveď vtedajšieho biskupa Mikuláša Dudáša OSBM na uzavretie gréckokatolíckych seminárov v Užhorode a Prešove. Dovtedy len malá časť maďarských gréckokatolíckych seminaristov študovala v rímskokatolíckom seminári v Budapešti. Takto vznikol vlastný seminár a vysoká škola bohoslovecká, dnes známa ako Teologické kolégium sv. Atanáza. Svojim obežníkom biskup Dudáš požiadal duchovenstvo a veriacich o finančnú pomoc, ako aj o knihy pre miestnu knižnicu. Štedrosť gréckokatolíkov bola obrovská, vďaka čomu sa tento projekt podarilo zrealizovať.

Kolégium bolo roku 1995 afiliované ku Pápežskému východnému inštitútu v Ríme a od roku 2006 je ku nemu pridružené. Nová budova kolégia bola sprístupnená v roku 2003. Škola je veľmi činná aj na poli výskumu východného kánonického práva.

Terajším rektorom školy  je otec Tamás Véghseő, ktorý ako cirkevný historik, prispieva k záslužnej práci na poli výskumu a digitalizácie dejín gréckokatolíckej cirkvi, vychádzajúcej z Užhorodskej únie.

Tešíme sa z tohto nového projektu našich gréckokatolíckych bratov a sestier v Maďarsku a pevne veríme, že aj tento projekt napomôže ešte väčšej nadnárodnej spolupráci dedičov Užhorodskej únie.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Internet