Púť farnosti Košice – Nad jazerom do Klokočova

Košice, 2. september (TSKE) V utorok 1. septembra, prvý deň nového cirkevného roka, sa uskutočnila púť farnosti Košice – Nad jazerom do Klokočova. Táto farská púť sa konala pri príležitosti jubilejného roka, ktorý oslavuje naša miestna cirkev. Po spoločnom putovaní a spoločných modlitbách v autobuse, sa samotný program začal v Klokočovskom chráme molebenom a archijerejskou svätou liturgiou, ktorú spolu spoločne s veriacimi slávil vladyka Cyril SJ, košický apoštolský administrátor. Vladyka Cyril vo svojej homílii poukázal na význam času a jeho plnohodnotné žitie, ktoré sa nedá uskutočniť ani v minulosti, ani v budúcnosti, ale iba jedine teraz – v tejto chvíli.

Po svätej liturgii bol priestor na osobnú modlitbu pri kópii zázračnej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorá pred 350. rokmi zázračne slzila. Na záver sa veriaci pred ikonou pomodlili spoločne Akatist ku Klokočovskej Bohorodičke a tak si modlitbou a spevom sprítomnili celú históriu ikony. Po záverečnom požehnaní a spoločnom fotografovaní, sa pútnici zúčastnili na spoločnom farskom obede.

Ďakujúc Bohu a Božej matke, sa v priateľských rozhovoroch a radosti z požehnanej púte šťastne vrátili domov. Bohu vďaka a česť Márii!

TSKE informoval: Vladimír Varga

Foto: Matúš Lemeš, Dávid Kováč, Alena Vargová