Apoštolát modlitby

Košice, 2. september (TSKE) Pri príležitosti začiatku nového cirkevného roka (pre východných kresťanov je to 1. september) sa vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický apoštolský administrátor prostredníctvom online priestoru (sociálnych sieti, TV LOGOS a TV Zemplín) rozhodol zapojiť do svetovej siete modlitby Svätého Otca, ktorá je známa ako „Apoštolát modlitby“. Veriacich pozýva k stretnutiu sa na spoločnej modlitbe, každý prvý a tretí piatok v mesiaci. Šírením pravidelných mesačných úmyslov sa tak veriaci môžu podieľať na apoštoláte celej Cirkvi.

TSKE

Foto internet