Odpustová slávnosť v Michalovciach

Košice, 7. september (TSKE) Prvú septembrovú nedeľu, 6. septembra, navštívili obaja košickí vladykovia farský chrám v Michalovciach, pri príležitosti odpustovej slávnosti a 250. výročia chrámu. Odpustovej slávnosti predchádzala duchovná obnova zameraná na hlbšie spoznanie chrámového sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky v liturgickom, teologickom i ikonopiseckom svetle, ktorú viedol otec Peter Čintala, správca farnosti Klokočov. Duchovná príprava bola umocnená farskou modlitbou Molebenu pred klokočovskou ikonou a sviatočnou veľkou večierňou s lítiou v sobotu večer.

Slávnostnú odpustovú svätú liturgiu slúžil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, v kázni sa veriacim prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor. Vychádzal z východnej hymnografie, ktorá bohato ospevuje Bohorodičku, ako miesto, v ktorom prebýva Boh, pripodobňujúc ju k arche zmluvy alebo horiacemu kru, ktorý našiel svoje zobrazenie aj v ikonografii. Podobne ako Mária, ktorá bola vyvolená a zároveň oddelená, svätá, aj chrám má mať v živote veriaceho človeka sakrálny charakter, z ktorého ma sálať posvätnosť. Keďže vladyka Cyril navštívil 250. ročný chrám v Michalovciach po prvýkrát, vyzdvihol krásu Božieho domu, ktorý pozýva farníkov k stíšeniu sa a modlitbe.

Na záver odpustovej slávnosti košickí vladykovia poďakovali miestnemu protopresbyterovi Františkovi Pucimu, ktorý miestnu farnosť spravuje a chrám zveľadil do súčasnej podoby. Za dlhoročnú službu mu vladykovia udelili právo nosiť zlatý kríž s ozdobami a titul stavroforný protojerej. Protopresbyter sa vladykom poďakoval za ich účasť na odpustovej slávnosti, za darovaný kríž a homíliu, v ktorej myšlienke plánujú ako farnosť pokračovať katechézami o význame chrámu počas roku výročia, každú prvú nedeľu v mesiaci. Vďaku vyjadril aj farníkom, ktorí priniesli mnohé obety, aby chrám vyzeral tak, ako vyzerá. Vladykom odovzdal dva pamätné obrazy od akademickej maliarky Lakomej, zobrazujúce chrámy Michaloviec a chrám s dvojkrížom s modlitbou svätého Cyrila. Spolu s kvetinovým darom vladykovi Milanovi daroval v mene celej farnosti aj tortu, pri príležitosti jeho nedávnych narodenín. Pre zhoršenú epidemiologickú situáciu v okrese Michalovce sa obchod okolo chrámu nekonal, slávnosť bola ukončená prečítaním prológu Jánovho evanjelia uprostred chrámu.

TSKE informoval: Lívia Hoptajová, Richard Fučko

foto: Samuel Halas a Adam Kočan