Vladyka Cyril Vasiľ SJ slávil svätú liturgiu na Košickej kalvárii.

Košice, 15. september (TSKE) Na sviatok Povýšenia Svätého Kríža 14.septembra, arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie, slávil archijerejskú svätú liturgiu na Košickej kalvárii. Stalo sa tak vrámci programu odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, ktorú organizujú Saleziáni dona Bosca. Vladyka Cyril tak pokračoval v už niekoľkoročnej tradícii slúženia liturgie východného obradu na miestnom poľnom oltári. Košickí gréckokatolíci si takýmto spôsobom pripomínajú udalosť prvej svätej liturgie v Košiciach z 2.júna 1968 ešte pred oficiálnym obnovením pôsobenia Gréckokatolíckej cirkvi vo vtedajšom Československu. Vo svojej homílii otec arcibiskup poukázal na to, že sviatok Sedembolestnej Panny Márie je akoby priamym pokračovaním sviatku Povýšenia Svätého Kríža. Ježišova matka je pre kresťanov príkladom ako niesť kríž. Aj napriek ťažkostiam a svojej bolesti nikdy neopustila Božieho Syna.

TSKE

Foto: Peter Hric, Dávid Serbinčík