Púť synov a otcov

Košice 17. september (TSKE) V Košickej eparchii sa 15. septembra po prvýkrát uskutočnila Púť synov a otcov, ktorú organizovala Rada pre mládež Košickej eparchie. Jej zámerom bolo poukázať na dôležitosť mužského vzoru v živote chlapcov pri formovaní ich identity.

Štartovacím bodom púte bolo najväčšie pútnické miesto Košickej eparchie – Klokočov. Po úvodných slovách arcibiskupa CyrilaVasiľa SJ, apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie a modlitbe k Presvätej Bohorodičke sa synovia spolu s otcami vydali na Vinianský hrad. Prvou zastávkou, ponúkajúcou priestor pre oddych a občerstvenie, bolo Vinianske jazero. Na tomto mieste sa k putujúcim pútnikom z Klokočova pripojila ďalšia skupina synov a otcov. Pred výstupom na hrad ešte zaznela katechéza pre otcov o dôležitosti sprevádzania synov a formovaní ich identity muža, v ktorom má otec nezastupiteľné miesto. Otcom boli ponúknuté tri konkrétne spôsoby sprevádzania svojich synov: byť pre syna vzorom muža, zveriť synovi úlohu, ktorou môže syn vstúpiť a pokračovať v príbehu otca a potvrdenie syna cez uistenie a odovzdanie mena. Spomínané tri piliere budovania mužskej identity si následne počas výstupu na hrad mohli synovia s otcami ešte viac osvojiť cez aktivity skautov z Federácie skautov Európy na Slovensku. Vyvrcholením Púte synov a otcov bolo spoločné slávenie svätej liturgie v hradnej kaplnke, ktorú slávil vladyka Cyril. V homílii spojil hlavnú myšlienku púte so sviatkom Presvätej Bohorodičky spolutrpiteľky, patrónky Slovenska. Po svätej liturgii nasledovalo krátke predstavenie histórie Vinianskeho hradu a tiež krátky exkurz do chlapčenskej formácie prostredníctvom skautingu.

Deň nabitý chlapskými debatami, povzbudzovaním synov otcami pri náročnom putovaní, ale aj tým ťažko opísateľným tajomstvom, ktoré existuje iba medzi otcom a synom sa zakončil spoločným zostúpením na Vinianske jazero, odkiaľ sa už každý vybral do svojich domovov.

TSKE informoval Milan Kmec

Foto: Aetos